Lőfegyver-kereskedők jelentési kötelezettsége

A lőfegyver kereskedelemnek szigorú, törvény által meghatározott szabályai vannak.

Kulcsszavak: lőfegyver kereskedelem, lőfegyver gyártás, lőfegyver kiállítás, lőfegyver forgalmazás, lőfegyver, fegyver, bejelentés, engedély, vállalkozás, tevékenység, bejelentésköteles, engedélyköteles,

A lőfegyver kereskedelemnek szigorú, törvény által meghatározott szabályai vannak.

Lőfegyver-kereskedőnek minősül az a személy (szervezet), aki (amely) a lőfegyverrel (lőszerrel) kapcsolatos kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenységét - teljes egészében vagy részben - az alábbi területeken végzi:

A lőfegyver-kereskedő lehet:

Rendőrségi engedély szükséges a tevékenységhez, így kérelmet kell benyújtani a rendőrséghez, melyet elektronikus úton tehet meg a kérelmező.

Lőfegyvergyártó készletre vételi jelentőlapja

Lőfegyvergyártó értékesítési jelentőlapja

Lőfegyver forgalmazó / javító értékesítési jelentőlapja

Lőfegyver forgalmazó / javító készletre vételi jelentőlapja

 

 

Gyártás engedélyezése 150 000 Ft

Forgalmazás engedélyezése 150 000 Ft

Javítási tevékenység engedélyezése 80 000 Ft

Lőfegyver kiállítás engedélyezése 20 000 Ft

Rendőrség (megyei kapitányság)

Országos Rendőr-főkapitányság 

A rendőrség által kiadott engedély szükséges:

a) a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a muzeális lőszer kivételével a lőszer, a flóberttöltény gyártásához, javításához, forgalmazásához, a lőfegyver hatástalanításához, a lőfegyver kiállításához és a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez,

b) a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a lőszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához,

c) a tűzfegyver, a lőfegyverdarab, az e törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver, a színházi fegyver, a lőszer, a lőszerelem és a hangtompító

ca) tartásához, továbbá

cb) az ország területére történő behozatalához, az ország területéről történő kiviteléhez, az ország területén történő átszállításához,

d) a gáz- és riasztófegyver viseléséhez,

e)a muzeális fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához, sportlövészeti célú használatához, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához, valamint

f) a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszertárolóhely üzemeltetéséhez, valamint lövészetvezetői tevékenység végzéséhez.

Hatástalanított lőfegyver, illetve színházi fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szerv megállapította, hogy hatástalanításának módja megfelel a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági rendeletben (a továbbiakban: Bizottsági Rendelet), illetve a 22. mellékletben meghatározottaknak, megfelelőségét a beütött próbajel igazolja, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik.

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és a lőszerekről

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről

gyártás: elsősorban a lőfegyver (lőfegyverdarab), a lőszer (lőszeralkatrész) elkészítése, valamint az elkészített alkatrészek készre szerelése;

javítás: a rendeltetésszerű használatnak meg nem felelő lőfegyver fegyverrészének ugyanolyan alkatrészre történő kicserélése, a lőfegyver irányzékán végrehajtott módosítás (beállítás), továbbá a lőfegyver működőképességének helyreállítása; 

forgalmazás: a lőfegyver, lőszer tulajdonjogának átruházása, bérbeadása, ideértve a kereskedelmi és a közvetítő kereskedelmi tevékenységet is; 

hatástalanítás: a lőfegyver lőszer, illetve lövedék kilövésére véglegesen alkalmatlanná tétele az erre a célra kidolgozott speciális eljárás keretében; 

kiállítás: a lőfegyverek (lőszerek) alkalmilag - meghatározott helyen és időben szervezett rendezvényen (kiállítás) - történő bemutatása és forgalmazása. 

Array

NISZ ZRT.