Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) által vezetett nyilvántartás azon gazdasági szereplőkről, amelyek – a cégellenőrzést követően –megfelelnek annak, hogy a Törvény szerint kiírt védelmi és a biztonsági célú beszerzési eljárásokon ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy kiemelt alvállalkozóként és egyéb közreműködőként részt vegyenek.

">

Jogi személy nemzetbiztonsági átvilágítása

Az irányadó jegyzék egy, az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) által vezetett nyilvántartás azon gazdasági szereplőkről, amelyek – a cégellenőrzést követően –megfelelnek annak, hogy a Törvény szerint kiírt védelmi és a biztonsági célú beszerzési eljárásokon ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy kiemelt alvállalkozóként és egyéb közreműködőként részt vegyenek.

Kulcsszavak: cégellenőrzés, átvilágítás, nemzetbiztonság, alkotmányvédelmi hivatal, alkotmányvédelem, ellenőrzés

Az irányadó jegyzék egy, az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) által vezetett nyilvántartás azon gazdasági szereplőkről, amelyek – a cégellenőrzést követően –megfelelnek annak, hogy a Törvény szerint kiírt védelmi és a biztonsági célú beszerzési eljárásokon ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy kiemelt alvállalkozóként és egyéb közreműködőként részt vegyenek.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal a hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat által végzi az ellenőrzést.

Az Országgyűlés a nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzését Nemzetbiztonsági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) közreműködésével látja el.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról

TMCS