Kiskorú úti okmányának visszavonására irányuló kérelem - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A kiskorú részére kiadott úti okmány visszavonása kérhető az útlevélhatóságtól a szülői felügyelettel rendelkező személy részéről.

Kulcsszavak: úti, okmány, útlevél, útlevélhatóság, kiskorú, visszavonás, nyilvántartás, belügyminisztérium, kormányablak, kormányhivatal,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A kiskorú részére kiadott úti okmány visszavonása kérhető az útlevélhatóságtól a szülői felügyelettel rendelkező személy részéről.

Az úti okmány visszavonását kérheti a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő vagy gyám.

A visszavonásra vonatkozó kérelmet kormányablakban vagy okmányirodában terjesztheti elő.

Az eljárás illetékmentes.

Kormányablak, okmányiroda

Megyei kormányhivatalok, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala

Az útlevélhatóság a kiskorú úti okmányát visszavonja, ha azt

a) a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult bármelyik szülő vagy a gyám azért kéri, mert az úti okmány kiadásához való hozzájárulását visszavonta, vagy

b) a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő azért kéri, mert a másik szülő - akinek a szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel - a kiskorú úti okmányát a felügyeleti jog szünetelése alatt vagy megszűnését követően nem adta át.

Az útlevélhatóság hivatalból visszavonja az érvénytelen úti okmányt, ha

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény,

a 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról 

a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról.

Úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;

Útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja;

Útlevélhatóság: az úti okmány kiadására, visszavonására, az utazás e törvény szerint történő engedélyezésére, illetőleg korlátozására feljogosított közigazgatási szerv;

 

EKTFO