NKVH: ETS fejlesztési javaslat

A gazdálkodó szervezetek (üzemeltetők, vagy légi jármű üzembentartók) által javasolt fejlesztések, vagy az éves hitelesítés során a hitelesítő által feltárt fejlesztésekre tett javaslatok.

Kulcsszavak: Fejlesztési jelentés, fejlesztési javaslat, nyomonkövetési terv pontosítása, hitelesítői javaslat

A gazdálkodó szervezetek (üzemeltetők, vagy légi jármű üzembentartók) által javasolt fejlesztések, vagy az éves hitelesítés során a hitelesítő által feltárt fejlesztésekre tett javaslatok.

Gazdálkodó szervezetek (véglegessé vált ÜHG engedéllyel rendelkező üzemeltetők, vagy elfogadott nyomonkövetési tervvel rendelkező légi jármű üzembentartók).

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Gazdálkodó szervezetek (véglegessé vált ÜHG engedéllyel rendelkező üzemeltetők, vagy az elfogadott nyomonkövetési tervvel rendelkező légi jármű üzembentartók) által javasolt fejlesztések, vagy az éves hitelesítés során a hitelesítő által feltárt kiemelkedő eltérésekre és fejlesztésekre tett javaslatok benyújtása.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A fejlesztési javaslat benyújtásának határideje a jelentéstételi évet követő év június 30. napja, vagy a Hatóság által meghatározott dátum, de legkésőbb szeptember 30. napja. A hitelesítő által megfogalmazott fejlesztésekkel kapcsolatos jelentés határideje június 30. napja.

Az Európai Bizottság honlapján található mintadokumentumok alapján elkészített fejlesztési javaslat vagy az üzemeltető által tett nyilatkozat.

Az eljárás illetékmentes

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

légi jármű üzemeltető: meghatározott légiközlekedési tevékenység folytatásának idején légi járművet üzembentartó személy, illetve ha ez a személy ismeretlen vagy a légi jármű tulajdonosa által nem azonosított, a légi jármű tulajdonosa.

üzemeltető: a környezethasználat feltételeit megállapító engedély jogosultja

ÜHG engedély: Az üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenység végzésének engedélye

jelentési időszak: egy naptári év, amely alatt a kibocsátást nyomon kell követni és jelentést kell róla készíteni, vagy tonnakilométer-adatok esetében az ellenőrzési év

hitelesítő:  az Európai Unió bármely tagállamának nemzeti akkreditáló testülete által akkreditált olyan hitelesítő szervezet, amely üvegházhatású gázok kibocsátói által elkészített kibocsátási és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentéseket hitelesít

Array

NKVH