Hiteles energetikai tanúsítványok országos, elektronikus nyilvántartása

Az e-tanúsítás lehetőséget nyújt az elkészült energetikai tanúsítványok lekérdezésére, valamint a tanúsító szakemberek számára a tanúsítványok rögzítésére.

Kulcsszavak: E-tanúsítvány, e-építés, hiteles energetikai tanúsítvány, energetika, építés, építésügy, lechner, miniszterelnökség, het azonosító

Az e-tanúsítás lehetőséget nyújt az elkészült energetikai tanúsítványok lekérdezésére, valamint a tanúsító szakemberek számára a tanúsítványok rögzítésére.

Alapvetően két szereplője lehet az eljárásnak.

  1. Energetikai tanúsítók: Ügyfélkapus azonosítás után, az elektronikus nyilvántartásban feltölthetik és lekérdezhetik a tanúsítványokat.
  2. Nyilvánosság: A nyilvántartásba bárki betekinthet azonosítás nélkül.

A tanúsító a tanúsítványt egy elektronikus program segítségével állítja ki. A kiinduló adatok és a számszaki előellenőrzést követően a program egyedi tanúsítvány azonosító kódot generál (HET azonosító). A tanúsító ezzel az azonosító kóddal ellátott tanúsítványt kap, amely a tanúsítvány hivatalos példányának minősül. A kiállított azonosító kóddal ellátott tanúsítvány automatikusan bekerül az Országos Építésügyi Nyilvántartásba.

A nyilvánosság azonosítás nélkül az alábbi oldalon tud betekinteni a nyilvántartásba: https://entan.e-epites.hu

Az eljárás illetékmentes.

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Miniszterelnökség

Energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.

Energetikai tanúsító: Jogszabályokban előírt végzettséggel, és feltételekkel rendelkező személy.

HET azonosító: Az elektronikus rendszer által generált, egyedi kód.

TMCS