Pécs - Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás ügy

Az önkormányzat által átvett víziközmű érdekeltségi hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyintézés.

Kulcsszavak: hátralék, víziközmű, érdekeltségi hozzájárulás

Az önkormányzat által átvett víziközmű érdekeltségi hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyintézés.

Bármely természetes és jogi személy, aki víziközmű hátralékkal érintett.

Kérelmet szükséges benyújtani a víziközmű hátralék részletekben történő megfizetésének engedélyezése tárgyában.

Nyomtatvány

 

 

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Főosztály.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése.

A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól.

Meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás: a teljesítés elmaradása esetén a hozzájárulás behajtásáról a megszűnt víziközmű-társulat érdekeltségi területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gondoskodik.

Array

Pécs Település