Nyilatkozat értesítés küldéséről elhalálozás esetére

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által választott értesítési szolgáltatásnál még nincsenek csatlakozott szervek vagy szervezetek, így azok közül még nem választhat. Erre való tekintettel az értesítés alapját képező nyilatkozat megtételére még nincs lehetősége, mellyel kapcsolatban szíves megértését kérjük.

Kulcsszavak: elhalálozás, nyilatkozat, értesítendő szervek

 A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgárok.

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van elektronikus azonosítást követően elektronikus úton nyilatkozatot tenni arról, hogy elhalálozása esetén mely szervek értesítését kéri. Az erről szóló értesítés megküldésre kerül a szolgáltatáshoz önkéntesen csatlakozott, és a nyilatkozatában kiválasztott szerv részére. A nyilatkozatot jogosult bármikor visszavonni.


A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül történő azonosítással használhatja.

Az adatkezelésről szóló hozzájáruló nyilatkozat megtétele után meg kell adnia személyi azonosítóját.

A szolgáltatási felületen kiválaszthatja az értesítendő szerveket, amely(ek)nek a nyilvántartást kezelő szerv, elhalálozása esetén értesítést küld.

Az értesítés tartalmazza a természetes személyazonosító adatait, a lakcím (lakó- és tartózkodási hely) adatait, az elhalálozás ténye, helye és ideje adatait.

Az ügyben azok a szervek választhatók ki, amelyek önkéntesen csatlakoztak a szolgáltatáshoz.

A nyilatkozat megtételéhez legalább egy szerv kiválasztása kötelező.

A kérelem benyújtásának további feltétele annak a nyilatkozatnak az elfogadása, amelyben kifejezetten kéri az értesítés elküldését a megjelölt, szolgáltatáshoz önkéntesen csatlakozott szerv(ek) részére.

A kérelem benyújtása előtt ellenőrizheti a nyilatkozatába foglalt adatokat, és szükség esetén módosíthatja azokat.

A szolgáltatási felületen megjelenő adatok:

A sikeres benyújtást követően megjelenő visszaigazolás pdf formátumban letölthető a felületről.

 

A nyilatkozat sikeres benyújtásáról azonnal tájékoztatást kap a szolgáltatási felületen és a visszaigazoláson.

Az eljárás illeték- és díjmentes. 

 

Belügyminisztérium

A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, amelyet a döntés közlésétől számított harminc napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani.

A megtett nyilatkozat bármikor újra megtekinthető a magyarorszag.hu oldalon a szolgáltatás újraindítását követően. A korábbi nyilatkozatát visszavonhatja, vagy letöltheti a nyilatkozatát visszaigazoló dokumentumot. A nyilvántartásban tárolt nyilatkozata visszavonását követően haladéktalanul törlésre kerül, és újabb nyilatkozat tehető a szolgáltatási felületen.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt nyilatkozat alapján, a nyilatkozatot tett polgár elhalálozását követően haladéktalanul kiküldésre kerül az értesítés a nyilatkozatban megjelölt szerv(ek) részére.

A nyilvántartást kezelő szerv a vissza nem vont nyilatkozatot a polgár elhalálozásának nyilvántartásba történő bejegyzését követő 5. évet követően törli.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

EKTFO