NKVH: Forgalmi Jegyzék számlanyitási kérelem

Érvényes ÜHG engedéllyel rendelkező létesítmények esetében kötelező üzemeltetői/légijármű üzemeltetői számla, kvótakereskedelmi szándék esetén kereskedési és személyi számla, hitelesítőknek hitelesítési számla nyitása a Közösségi Forgalmi Jegyzékben.

Kulcsszavak: jegyzék, ÜHG, kvóta, kereskedelem, kibocsátási egység, visszaadás, regisztráció

Érvényes ÜHG engedéllyel rendelkező létesítmények esetében kötelező üzemeltetői/légijármű üzemeltetői számla, kvótakereskedelmi szándék esetén kereskedési és személyi számla, hitelesítőknek hitelesítési számla nyitása a Közösségi Forgalmi Jegyzékben.

Üzemeltetői, illetve légijármű üzemeltetői számla nyitása kötelező minden olyan létesítmény/légijármű üzemeltető számára, amely az EU ETS hatálya alá tartozik.

Kereskedési vagy személyi számlát nyithat bármely természetes vagy jogi személy, a megfelelő dokumentáció benyújtása esetén.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, ill. magánszemélyek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe [Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

Üzemeltetői számlatípus esetén a 389/2013/EU Rendelet értelmében az új ÜHG engedély kézhez vételétől számított húsz munkanapon belül az üzemeltető köteles számlanyitási kérelmet benyújtani, amelyet a Hatóság húsz munkanapon belül elbírál.

Egyéb számlatípus esetén a 389/2013/EU Rendelet értelmében a Hatóság rendelkezésére álló ügyintézési határidő húsz munkanap.

A Közösségi Forgalmi Jegyzék által számlanyitáskor generált PDF dokumentum.

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a számlához tartozó meghatalmazott/további meghatalmazott képviselőknek ki kell tölteni a „Közösségi Forgalmi Jegyzék felhasználói regisztrációs kérelem” című űrlapot, és be kell nyújtani a megfelelő dokumentációt! Amíg ez nem történik meg, a számlanyitási kérelmet a Hatóság nem tudja elfogadni.

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A Hatóság nyilvántartásba történő bejegyzésével szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

ETS: Emisszió Kereskedelmi Rendszer

Közösségi Forgalmi Jegyzék: Az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerét (EU ETS) kiszolgáló forgalmi jegyzék

Array

NKVH