Személyazonosító igazolvány elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentése

Olyan szolgáltatás, aminek segítségével lehetősége van elektronikus úton bejelenteni kártyaformátumú személyazonosító igazolványa elvesztését, eltulajdonítását és megsemmisülését.

Kulcsszavak: személyi elvesztésének bejelentése, személyi, eszemélyi, ellopták a személyim, személyazonosító igazovány elvesztésének bejelentése, szig elvesztése, eszig elvesztése

Olyan szolgáltatás, aminek segítségével lehetősége van elektronikus úton bejelenteni kártyaformátumú személyazonosító igazolványa elvesztését, eltulajdonítását és megsemmisülését.

A szolgáltatást Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül, Ügyfélkapu regisztrációval vagy Telefonos Azonosítással vagy eSzemélyi okmánnyal rendelkező személy használhatja, akinek magyar hatóság által kiállított kártyaformátumú személyazonosító igazolványa elveszett, eltulajdonították, megsemmisült.

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van arra, hogy a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján tegyen eleget. A bejelentés alapján a személyazonosító igazolvány érvénytelenítésre kerül. A személyazonosító igazolvány érvénytelenítéséhez meg kell adnia az érintett okmány okmányazonosítóját, továbbá meg kell jelölnie, hogy az okmány milyen okból nincs az Ön birtokában.

A kérelem kitöltését és benyújtását követően a személyazonosító igazolvány azonnal érvénytelenítésre kerül.

Jogszabály alapján, akinek eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette a személyazonosító igazolványát köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül bejelenteni.

A kérelem kitöltését és benyújtását követően a személyazonosító igazolvány azonnal érvénytelenítésre kerül.

A személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének és elvesztésének bejelentése illeték- és díjmentes.

Az új okmány kiállítását csak személyesen lehet kezdeményezni, amely évente egy alkalommal illetékmentes.

Belügyminisztérium

 A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, amelyet a döntés közlésétől számított harminc napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani.

A jogszabályban előírt bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésére csak kártyaformátumú személyazonosító igazolvány esetén van lehetőség, a 2000. január 1-jét megelőzően kiállított könyv formátumú személyazonosító igazolványok esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Okmányazonosító: a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, illetőleg a személyazonosító igazolvány azonosítására alkalmazott jel.

Központi azonosítási ügynök (KAÜ): egy olyan szolgáltatás, amely a lehetséges elektronikus azonosítási módokat gyűjti össze egy felületen. Ennek köszönhetően lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy a saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül.

 

Array

EKTFO