Hajózási tevékenységre vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

 

Hajózási engedély annak a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetnek adható, amelynek a vezetője vagy hajózási üzemeltetési vezetője igazolja személyes megbízhatóságát, és a hajózási tevékenység végzéséhez szükséges szakmai alkalmasságát.

Kulcsszavak: hajó, hajózás, vízi, közlekedés, nkh, közlekedési,hatóság, fejlesztési, minisztérium, engedély

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

 

Hajózási engedély annak a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetnek adható, amelynek a vezetője vagy hajózási üzemeltetési vezetője igazolja személyes megbízhatóságát, és a hajózási tevékenység végzéséhez szükséges szakmai alkalmasságát.

A kérelmet - az engedélyhez kötött tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal - írásban kell a hajózási hatósághoz benyújtani. A tulajdonos hozzájárulását - amennyiben ilyen hozzájárulás szükséges - ugyancsak írásban kell a kérelemhez csatolni.

Gazdasági célú hajózási tevékenység végzésére engedélyt kérő jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban együtt: hajózási vállalkozás) igazolnia kell a pénzügyi teljesítőképességét is.

A hatóság visszavonja a hajózási engedélyt, ha

Ezzel szemben visszavonható az engedély (az ilyen tartalmú döntés tehát a hatóság mérlegelésén alapszik), ha

A hajózási engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni

- a kérelmező telefonszámát, cégjegyzékben nyilvántartott kérelmező esetében továbbá cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,

- azoknak az úszólétesítményeknek a fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét, összes vízkiszorítását és főgépteljesítményét, amelyekkel a kérelmező a hajózási tevékenységet folytatni kívánja.

A kérelemhez csatolni kell

-  a nem gazdasági társaságként működő jogi személyeknél a tevékenység végzésének jogszerűségét bizonyító okirat (pl. alapító okirat) hiteles másolatát, és az aláírásra jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát,

-  a vezető szakmai alkalmasságát igazoló okiratot,

-  a pénzügyi teljesítőképességet igazoló okiratokat,

-  a vezető nyilatkozatát arról, hogy nem áll vízijármű vezetésétől eltiltó jogerős bírósági vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.

A hajózási hatóság eljárásáért:

a) az úszólétesítményekkel, valamint a kikötőkkel kapcsolatos eljárások esetében 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 1. számú mellékletében,

b) az úszólétesítmények lajstromozásával kapcsolatos eljárások esetében 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 2. számú mellékletében,

c) az úszólétesítmények személyzetének képesítésével kapcsolatos eljárások esetében 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 3. számú mellékletében,

megállapított hatósági eljárási díjat kell fizetni.

Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály

Milyen esetben nem kell hajózási engedély?

Kapcsolódó nyomtatványok a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján érhetőek el.

2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről

28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet a hajózási hatósági eljárások díjairól

hajózási üzemeltetési vezető: a hajózási vállalkozás által a hajózási tevékenység irányítására – állandó jelleggel – alkalmazott személy

különleges szállítás: úszómű bizonyítvánnyal rendelkező vagy üzemképességi bizonyítvánnyal nem rendelkező úszólétesítmény továbbítása, a víziút paramétereinek nem megfelelő rakomány szállítása, olyan szállítás, – ideiglenes felmentéssel – amely egyébként közlekedési korlátozás alá esik, továbbá az úszólétesítmény rendeltetéstől eltérő használata

hajózási kísérlet: úszólétesítménnyel víziúton vagy kikötő vízterületén végzett menet-, gép- és ellenőrzési próba, illetve valamely úszólétesítménnyel meghatározott ideig végzett olyan próba, amelynek célja az úszólétesítmény műszaki, üzemeltetési jellemzőinek ellenőrzése, a hajózással kapcsolatos technológiák fejlesztése, hajózás gazdaságosságának növelése;

víziutat érintő vízimunka: víziúton a víziút állapotát, a hajózás biztonságát és a közlekedést befolyásoló munkavégzés.

TMCS