Igazságügyi szakértői névjegyzék

Ma Magyarországon a vonatkozó jogszabályok alapján igazságügyi szakértői tevékenységet döntő többségében az erre feljogosított – ebben a névjegyzékben szereplő – természetes személyek és gazdasági társaságok, illetve e célra létesített igazságügyi szakértői intézmények végezhetnek.

Kulcsszavak: igazságügyi, szakértő, igazságügyi minisztérium, névjegyzék, szakvélemény,

Ma Magyarországon a vonatkozó jogszabályok alapján igazságügyi szakértői tevékenységet döntő többségében az erre feljogosított – ebben a névjegyzékben szereplő – természetes személyek és gazdasági társaságok, illetve e célra létesített igazságügyi szakértői intézmények végezhetnek.

Természetes személyek és gazdasági társaságok, illetve e célra létesített igazságügyi szakértői intézmények végezhetnek igazságügyi szakértői tevékenységet.

Szakértői alapismereti oktatás:

Az igazságügyi szakértői nyilvántartásba vételhez szükséges szakértői alapismeretek oktatását a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szervezi.

Az oktatásra jelentkezni kizárólagosan elektronikus formában lehet.

Hol lehet benyújtani a névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelmet?

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelmet az Igazságügyi Minisztériumnál, mint az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságnál lehet benyújtani.

Tájékoztató természetes személy igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételéről:

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató gazdasági társaság névjegyzékbe vételről:

 

Az a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság végezhet igazságügy szakértői tevékenységet, amelyet az igazságügyi miniszter – kérelemre – felvett az igazságügyi szakértői névjegyzékbe.

 

Bejegyezni az alábbi gazdasági társaságokat lehet:

 

Az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság a kérelemről annak benyújtásától számított 8 napon belül dönt, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott. Ellenkező esetben az ügyintézési határidő maximális időtartama 60 nap.

Igazságügyi szakértő esetén:

 

Az eljárás illetékmentes. 

Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

Ki lehet igazságügyi szakértő?

Az igazságügy szakértői névjegyzékbe történő felvételhez szükséges űrlapok természetes személyek részére

Az igazságügy szakértői névjegyzékbe történő felvételhez szükséges űrlapok Gazdasági társaságok részére

Az igazságügyi szakértői képzés feltételei és költségei az alábbi honlapon tekinthető meg

9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

igazságügyi szakértői tevékenység: a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő igazságügyi szakértő, illetve az igazságügyi szakértő munkáját segítő egyéb személyek által, a kirendelő hatóság, bíróság, ügyészség, rendőrség (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése vagy megbízás alapján, e törvény által meghatározott szervezeti keretek között, jellemzően szakértői díj ellenében végzett, a hatóság eljárásaiban különleges szakértelmet igénylő tény vagy egyéb körülmény megállapítását vagy megítélését elősegítő részcselekmények összessége, így különösen a szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, a szakvélemény előkészítése, elkészítése és előterjesztése, valamint a hatóság kérésére annak kiegészítése és az ezekkel összefüggő valamennyi részcselekmény

Array

NISZ ZRT.