Érvénytelenített, érvényes vízumot tartalmazó úti okmány visszaadás iránti kérelem

Kulcsszavak: útlevél, vízum, külföld, úti okmány, visszaadás, úti okmány visszaadása, útlevélhatóság

Érvénytelenített úti okmány visszaadása

Az úti okmányt az adatoldal átlyukasztásával kell érvényteleníteni. Az érvénytelenített úti okmányt az ügyfél kérelmére vissza kell adni. Nem adható vissza az érvénytelenített úti okmány, ha az hamis vagy meghamisították.

Az elvesztés vagy eltulajdonítás miatt érvénytelenné vált, de később megtalált úti okmány, az ügyfél kérelmére, az okmány átlyukasztását követően, abban az esetben adható vissza, amennyiben az még valamely országban való tartózkodásra (belépésre, átutazásra, kiutazásra) jogosító érvényes engedélyt tartalmaz.

 

útlevél hatóság

Belügyminisztérium

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja

útlevélhatóság: az úti okmány kiadására, visszavonására, az utazás e törvény szerint történő engedélyezésére, illetőleg korlátozására feljogosított közigazgatási szerv

EKTFO