Munkavállalás az EU-ban - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az Európai Unió tagállamainak polgárai bármely másik tagállamban munkavállalási engedély nélkül alkalmazottként vagy önálló vállalkozóként dolgozhatnak.  Az Unión belül biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását.

Kulcsszavak: munkavállalás, EU, unió, állás, karrier, külföld, munkavégzés, munka, foglalkozás, Európai Unió, uniós polgár, eures, esélyegyenlőség, hátrányos megkülönböztetés, munkavégzés,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az Európai Unió tagállamainak polgárai bármely másik tagállamban munkavállalási engedély nélkül alkalmazottként vagy önálló vállalkozóként dolgozhatnak.  Az Unión belül biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását.

Bármely Európai Unió tagállamának állampolgára, azaz bármely uniós polgár.

A személyek szabad mozgása, és ezen belül is a munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió négy alapszabadságának egyike. Célja, hogy a tagállamok munkavállalói minden diszkriminációtól és korlátozástól mentesen dolgozhassanak abban a tagállamban, ahol választásuk szerint szeretnének.

A munkavállalók szabad mozgása magában foglalja az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés megszüntetését a tagállamok munkavállalói között a foglalkoztatás, a javadalmazás, valamint az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében.

A munkavállalók szabad mozgása jogot biztosít a munkavállalónak arra, hogy:

  1. tényleges állásajánlatokra jelentkezzen;
  2. e célból a tagállamok területén szabadon mozogjon;
  3. munkavállalás céljából valamely tagállamban tartózkodjon az adott tagállam állampolgárainak foglalkoztatására vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően;
  4. egy tagállamban történő alkalmazását követően a Bizottság által rendeletekben meghatározott feltételek mellett az adott tagállam területén maradjon.

A közszolgálatban történő foglalkoztatásra eltérő szabályok vonatkoznak.

 Tilos bármiféle állampolgárság alapján tett hátrányos megkülönböztetést az EU polgárai között, úgy, mint:

Tilos a megkülönböztetés a saját országbeli és más uniós országból érkezett munkavállalók között az olyan foglalkoztatási és munkafeltételeket illetően, mint a következők:

Egyenlő bánásmód alapján a szakszervezeti tagság és az azzal kapcsolatos jogok gyakorlásának vonatkozásában, beleértve a szavazati jogot is, és egy szakszervezet ügyviteli vagy vezetői tisztségeire való választhatóság jogát is.

A munkáltató bizonyos szintű nyelvtudás előírhat egy adott álláshoz, azonban bármely, nyelvtudással kapcsolatos követelménynek, észszerűnek és szükségesnek kell lennie az adott állás tekintetében, de nem kérhető, hogy azt a pályázó okirattal igazolja (például: nyelvvizsgával).

A megkülönböztetés tilalmának elve alól egy kivétel van, mégpedig a hatósági jogkörök gyakorlásával vagy az állami közérdek védelmét szolgáló kötelezettségekkel járó állások. Az uniós országok ezeket az álláshelyeket fenntarthatják saját állampolgáraik számára.

Jogvita esetén tagállami bíróság

Tagállami bíróság a kérdéssel az Európai Unió Bíróságához fordulhat, annak kapcsán egy adott uniós irányelvet hogyan kell értelmezni

Az Európai Unión belül elérhető álláspályázatok az alábbi hivatalos honlapon tekinthetőek meg.

Mely országok tagjai az Európai Uniónak (csatlakozás éve)?

 Ausztria (1995)

Belgium (alapító tag: 1952/58)

Bulgária (2007)

Ciprus (2004)

Csehország (2004)

Dánia (1973)

Egyesült Királyság (1973) (2016. június 23-án vélemény-nyilvánító népszavazást tartottak az Egyesült Királyság és Gibraltár területén az ország európai uniós (EU) tagságáról. A szavazók 51,9 százaléka az Unióból való kilépésre szavazott. A kilépés időpontja 2019. március 29.)

Észtország (2004)

Finnország (1995)

Franciaország (alapító tag: 1952/58)

Görögország (1981)

Hollandia (alapító tag: 1952/58)

Horvátország (2013)

Írország (1973)

Lengyelország (2004)

Lettország (2004)

Litvánia (2004)

Luxemburg (alapító tag: 1952/58)

Magyarország (2004)

Málta (2004)

Németország (alapító tag: 1952/58)

Olaszország (alapító tag: 1952/58)

Portugália (1986)

Románia (2007)

Spanyolország (1986)

Svédország (1995)

Szlovákia (2004)

Szlovénia (2004)

Kiket értünk uniós polgárok alatt?

a tagállamok állampolgárai, akik egyben európai uniós polgárok is

Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés  

2016/589 rendelet a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/54/EU irányelve a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről

Európai Unió: röviden EU egy túlnyomórészt Európában található, jelenleg 28 tagállamból álló gazdasági és politikai unió.

EURES: Az európai foglalkoztatási Szolgálat. Az Európai Foglalkozatási Szolgálat egy együttműködési hálózat, amelyet azért hoztak létre, hogy az Európai Unió 28 országán, illetve Svájcon, Izlandon és Norvégián belül elősegítse a munkavállalók szabad áramlását.

TMCS