2001. évi LXII. törvényben meghatározott kedvezmények és támogatások igénybevételére jogosító okmány, amelyet a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek kaphatnak kérelmükre a jogszabályban foglalt feltételek teljesítésének igazolása esetén.

">

Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A Magyar igazolvány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott kedvezmények és támogatások igénybevételére jogosító okmány, amelyet a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek kaphatnak kérelmükre a jogszabályban foglalt feltételek teljesítésének igazolása esetén.

Kulcsszavak: magyar igazolvány, magyar, állampolgárság, szomszédos ország, szerb, horvát, szlovák, szlovén, ukrán, állampolgár, kedvezmény,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A Magyar igazolvány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott kedvezmények és támogatások igénybevételére jogosító okmány, amelyet a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek kaphatnak kérelmükre a jogszabályban foglalt feltételek teljesítésének igazolása esetén.

Kérelmére Magyar igazolványra jogosult az a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy, aki magyar állampolgár, vagy aki tud magyar nyelven, vagy akit a lakóhelye szerinti állam magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tart nyilván, vagy a területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy a területén működő valamely vallási közösség nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.
Magyar igazolvány iránti kérelem személyesen nyújtható be . Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be. Az elkészült igazolvány meghatalmazott útján is átvehető.

A kérelem előterjesztésekor be kell mutatni:

A Magyar igazolvány kiállításának ügyintézési határideje 21 nap. Az igazolvány kiadására irányuló eljárás megindításának napja az a nap, amelyen a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött kérelem az elbíráló hatósághoz megérkezett.

1 db 3,2 x 4,5 cm méretű igazolványkép (színes vagy fekete-fehér) - lehetőség szerint 3 hónapnál nem régebbi 

Amennyiben a kérelmező a kérelmét nem a magyar nyelvtudására alapozza, azon okirat, amely igazolja, hogy a kérelmező magyar állampolgár (ennek igazolására alkalmas az érvényes személyazonosító igazolvány, az érvényes magyar útlevél, az érvényes állampolgársági bizonyítvány vagy – ellenkező bizonyításig – a (záradékolt) honosítási okirat. Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát más módon nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel is igazolható.),

vagy 

a kérelmezőt a lakóhelye szerinti állam magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván, vagy területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.

Az eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának. 

TMCS