Pécs - Tartós elárusítóhely, pavilon létesítésére irányuló ügyek

Az idegenforgalom számára jelentős közterületeken tartós elárusítóhely (pavilon) létesítésére irányuló kérelmet a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság bírálja el. Pavilon a bizottsági döntés szerint a közterület kezelőjével kötendő közterület-használati megállapodással állítható fel.

Kulcsszavak: pavilon, tartós elárusítóhely, közterületfoglalás, közterület használat, közterület használati megállapodás, helykijelölési dokumentáció

Az idegenforgalom számára jelentős közterületeken tartós elárusítóhely (pavilon) létesítésére irányuló kérelmet a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság bírálja el. Pavilon a bizottsági döntés szerint a közterület kezelőjével kötendő közterület-használati megállapodással állítható fel.

Aki az adott közterületen tartós elárusítóhelyet (pavilon) kíván létesíteni.

A döntés előkészítéshez a kérelmezőnek szükséges dokumentációt (műszaki terv) készíttetni, amelyet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városi Főépítészetéhez kell benyújtani.

A műszaki terv (pdf formátumban) tartalmazza a pavilon kialakítását, városképbe és az adott közterületbe történő illeszkedését, viszonyát a közterületen található egyéb berendezési tárgyakkal, növényzettel és a közterületen található közművezetékkel.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városi Főépítészet.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottsága.

Tartós elárusító hely /pavilon/, közterület- használati megállapodás alapján létesíthető.

Idegenforgalom számára jelentős közterületen tartós elárusító hely /pavilon/ kizárólag hírlap, idegenforgalmi kiadvány és zsűrizett népművészeti, népi iparművészeti, iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti, kézműves termékek árusítására létesíthető.

Tartós elárusítóhely (pavilon) létesítésére a közterület-használati megállapodást legfeljebb 5 évre lehet kötni, mely időtartam a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság döntése alapján – indokolt esetben – öt évvel meghosszabbítható.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

A közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

Közterületkezelő: a BIOKOM Nonprofit Kft. (székhelye: 7632 Pécs, Siklósi út 52.) a közte és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között a közterületek fenntartására és hasznosítására irányuló közfeladat-ellátási szerződés alapján.

Tartós elárusítóhely (pavilon): a Pécs Építési Szabályzatát tartalmazó önkormányzati rendeletben megjelölt műszaki paramétereknek megfelelő földszintes építmény.

Helykijelölési dokumentáció: az arra jogosított tervező által készített műszaki dokumentáció, amely a pavilon-elhelyezést városképi, építészeti, közlekedési, közmű- és zöldfelületi szempontból bemutatja, kapcsolatát a közterület elemeivel tisztázza, megoldja.

Array

Pécs Település