NKVH: Fiók visszakapcsolása

Amennyiben a természetes személy ügyfél regisztráció inaktiválása iránt nyújtott be kérelmet, azonban az annak alapjául szolgáló állapot már nem áll fenn (vagyis folytatná tevékenységét), illetve egyéb más okból kikapcsolt regisztrációját fenntartani kívánja, akkor kérelmezheti fiókjának visszakapcsolását.

Kulcsszavak: fiók visszakapcsolása iránti kérelem, kérelem természetes személyek részére, klímavédelemért felelős hatóság, természetes személy

Amennyiben a természetes személy ügyfél regisztráció inaktiválása iránt nyújtott be kérelmet, azonban az annak alapjául szolgáló állapot már nem áll fenn (vagyis folytatná tevékenységét), illetve egyéb más okból kikapcsolt regisztrációját fenntartani kívánja, akkor kérelmezheti fiókjának visszakapcsolását.

Az a természetes személy (ügyfél), aki tevékenységét folytatná, illetve egyéb más okból kikapcsolt regisztrációját fenntartani kívánja.

A kitöltött „Fiókvisszakapcsolás iránti kérelem (Természetes személy)” megnevezésű formanyomtatványt benyújtani a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál emailben, személyesen vagy postai úton, illetőleg a SZÜF útján elektronikus űrlap formájában.

A természetes személy ügyfél (illetve a vállalkozás, melynek dolgozója a természetes személy mint képesített szakember) nem folytathat jogszerűen tevékenységet az adott képesítési kategóriában, amennyiben a természetes személy ügyfél regisztrációja inaktív, és fiókjának visszakapcsolását nem kérelmezte.

Hatóságra vonatkozó ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

„Fiókvisszakapcsolás iránti kérelem (Természetes személy)” megnevezésű formanyomtatvány vagy a SZÜF útján benyújtott elektronikus űrlap kitöltve

Az eljárás illetékmentes

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre, jogsérelemre hivatkozással bírósági felülvizsgálatra közigazgatási per kezdeményezésére irányuló kereseti kérelemmel keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

Fiókvisszakapcsolás iránti kérelem (Természetes személy)

klímavédelemért felelős hatóság: Nemzeti Klímavédelemi Hatóság

nyilvántartás: Klímagáz adatbázis

Array

NKVH