Jármű ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés

A forgalomból ideiglenesen kivont jármű forgalomba történő visszahelyezése szolgáltatás lehetővé teszi azt, hogy a jármű tulajdonosa, aki egyben a jármű üzembentartója is, és a jármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik, elektronikus úton kérelmezze a jármű ismételt forgalomba helyezését a forgalomból történt ideiglenes kivonás időtartamának lejárta előtt.

Kulcsszavak: forgalomba történő visszahelyezés, jármű ideiglenes kivonása, ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés, ideiglenes kivonásból visszahelyezés, forgalomba helyezés

Forgalomból ideiglenesen kivont jármű forgalomba történő visszahelyezését elektronikus úton az kezdeményezhet, aki

További feltétel, hogy a forgalomból történt ideiglenes kivonást követően a gépjármű tulajdonjogában nem következett be változás, azaz ugyanaz a tulajdonos kezdeményezheti a forgalomba történő visszahelyezést, aki előzőleg a forgalomból történt ideiglenes kivonást kezdeményezte.

Az űrlap kitöltésével a jármű tulajdonosának, aki egyben a jármű üzembentartója is, és a jármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik, lehetősége van a jármű forgalomba történő visszahelyezésére.

Az űrlapon meg kell adni a jármű adatait. A kérelem kitöltése során a rendszer automatikusan ellenőrzi a kérelem jogosultságát, az elektronikus ügyindítás feltételeinek meglétét. A kérelem csak a sikeres ellenőrzést követően, és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után nyújtható be. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után az ügyfél benyújthatja a kérelmét. A sikeres benyújtást követően a forgalomba történő visszahelyezés automatikusan megtörténik.

Az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően a forgalomba történő visszahelyezés azonnal megtörténik

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 2300 Ft, amelyet elektronikus ügyintézés esetén, a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni. A befizetésről kérésre elektronikus fizetési bizonylat kerül kiállításra, amelyet letölthet a felületen keresztül

Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda)

Budapest Főváros Kormányhivatala

Teljes körű elektronikus ügyintézés:  az ismételt forgalomba helyezéshez a kérelmezőnek nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie. A bejelentés teljes körűen intézhető elektronikus úton.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól            

EKTFO