NKVH: Forgalmi Jegyzék Kérelem felhasználó törlésére

Kérelem a Közösségi Forgalmi Jegyzékben vezetett számlához tartozó meghatalmazott/további meghatalmazott képviselő törlésére.

Kulcsszavak: jegyzék, ÜHG, kvóta, kereskedelem, kibocsátási egység, visszaadás, regisztráció

Kérelem a Közösségi Forgalmi Jegyzékben vezetett számlához tartozó meghatalmazott/további meghatalmazott képviselő törlésére.

Számlatulajdonosok

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, ill. magánszemélyek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe [Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

A 389/2013/EU Rendelet értelmében a Hatóság rendelkezésére álló ügyintézési határidő húsz munkanap

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A Hatóság nyilvántartásba történő bejegyzésével szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

ETS: Emisszió Kereskedelmi Rendszer

Közösségi Forgalmi Jegyzék: Az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerét (EU ETS) kiszolgáló forgalmi jegyzék

Számlameghatalmazott: Az a természetes személy, aki a Közösségi Forgalmi Jegyzékben ügyleteket kezdeményez vagy jóváhagy

Array

NKVH