A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmának való megfelelőség vizsgálata

A cégek, civil szervezetek, sajtótermékek, médiaszolgáltatások, közterületek, valamint közintézmények elnevezése során tilos olyan kifejezés, személynév, szervezetnév használata, amely a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez, ezek kiépítéséhez, fenntartásához köthető. Amennyiben nem egyértelmű, hogy az adott elnevezés a fenti tilalomba ütközik-e, úgy az illetékes hivatal köteles beszerezni a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását a kérdésről.

Kulcsszavak: névhasználat elnevezés mta önkényuralmi

A cégek, civil szervezetek, sajtótermékek, médiaszolgáltatások, közterületek, valamint közintézmények elnevezése során tilos olyan kifejezés, személynév, szervezetnév használata, amely a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez, ezek kiépítéséhez, fenntartásához köthető. Amennyiben nem egyértelmű, hogy az adott elnevezés a fenti tilalomba ütközik-e, úgy az illetékes hivatal köteles beszerezni a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását a kérdésről.

Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az adott elnevezés tilalomba ütközik-e, úgy az alábbi intézmények kötelesek állásfoglalást kérni az MTA-tól:

Az elnevezés vizsgálata iránti kérelmet írásban szükséges benyújtani a Magyar Tudományos Akadémia elnökének címezve.

A kérelem formai és tartalmi követelményeiről szóló részletes előírások EZEN A LINKEN tekinthetőek meg.

Az elnevezéssel kapcsolatos tudományos vizsgálatot az MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézete a megkeresés kézhezvételét követő 30 munkanapon belül végzi el.

Az általánostól eltérő, egyedinek ítélt esetekben a fentieken túl az Akadémia elnöke véleményezésre felkéri az illetékes akadémiai tudományos osztály(oka)t, melyek a megkeresés kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül írásban válaszolnak. A meghosszabbodott ügyintézési határidőről az MTA Titkárságának Jogi és Igazgatási Főosztálya a kérelmezőt írásban értesíti.

Kérelmet szükséges benyújtani, melynek az alábbiak a kötelező tartalmi elemei:

 

A benyújtandó dokumentumokról szóló részletes előírások EZEN A LINKEN tekinthetőek meg. 

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás elektronikus úton történő megindításához e-Papír áll rendelkezésre, amely KAÜ bejelentkezést követően ITT érhető el.

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

 

Array

MTA TITKÁRSÁGA JIF