Anyakönyvi kivonat kérelem

Születési, házassági és bejegyzett élettársi kapcsolatról anyakönyvi kivonat kiállítása

Kulcsszavak: anyakönyvi kivonat

Születési, házassági és bejegyzett élettársi kapcsolatról anyakönyvi kivonat kiállítása

Saját anyakönyvi kivonatát: mindenki igényelheti.

Kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatát: törvényes képviselője igényelheti.

Ügyfél a saját anyakönyvi eseményeiről, vagy törvényes képviselő kiskorú gyermeke születési eseményéről születési anyakönyvi kivonatot igényelhet.

A hatóság sommás eljárásban a döntést azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, ha

- a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok   alapján a tényállás tisztázott és

- nincs ellenérdekű ügyfél.

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

 

 

Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője

Budapest Főváros Kormányhivatala

Meghatalmazás

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Anyakönyvi kivonat: közhitelesen tanúsítja a kiállítás időpontjában az anyakönyvi eseményhez kapcsolódóan az anyakönyvben szereplő adatokat.

Budapest 13. ker. Település