Az országhatárt átlépő hulladékszállítmányok ellenőrzése - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Figyelembe véve, hogy hulladék szállítása kizárólag az emberi egészség veszélyeztetése nélkül a környezetvédelmi szabályokat betartva történhet, Magyarország a szigorú Európai Uniós és a nemzeti elvárásoknak megfelelően, növekvő intenzitással lép fel az illegális hulladékszállítás ellen.

Kulcsszavak: vám, hulladék, szállítás, hulladékszállítás, külföld, nav, nemzeti adó- és vámhivatal, országhatár

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Figyelembe véve, hogy hulladék szállítása kizárólag az emberi egészség veszélyeztetése nélkül a környezetvédelmi szabályokat betartva történhet, Magyarország a szigorú Európai Uniós és a nemzeti elvárásoknak megfelelően, növekvő intenzitással lép fel az illegális hulladékszállítás ellen.

Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki hulladékszállítása során átlépi Magyarország határait 

Az Európai Unió külső vámhatárán, valamint az ellenőrző áteresztő pontokon megvalósuló vámhatósági ellenőrzés során, jogellenes hulladékszállítás gyanúja esetén, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal további intézkedés céljából értesíti az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség  Zöld Kommandóját.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség az eljárása során a hulladékszállítmány – jármű és pótkocsija; uszály; vasúti kocsi – zárlatát biztosítási intézkedésként elrendelheti, illetve a hulladékszállítmányt lefoglalhatja.

A fentiekre tekintettel ajánlott a hulladékszállítási okmányoknak, – az EK Rendelet VII. számú Melléklete szerinti „hulladékszállítmányokat kísérő információk” dokumentum vagy együttesen az EK Rendelet IA. Melléklete szerinti „Bejelentőlap” az illetékes környezetvédelmi hatóságok feltételeit tartalmazó példányai és az EK Rendelet IB. Melléklete szerinti „Kísérődokumentum”– valamint azok teljes kitöltöttségének – aláírás, bélyegző – és – a fuvarlevéllel is egyeztetett – adattartalmának, indulás előtti fokozott ellenőrzése.

TMCS