Szakhatósági közreműködés az értékpapírok előállításának engedélyezési eljárásában és az utánnyomott értékpapírok vizsgálata (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vizsgálja az értékpapírok előállításáról szóló szabályzatában meghatározott formai, minőségi és okmányvédelmi előírások minimum biztonsági követelményeinek teljesülését, illetve az értékpapír előállítására vonatkozó engedély iránti kérelemben szereplő új értékpapír, illetve az utánnyomott értékpapír mintapéldányainak, valamint az azok előállítása során alkalmazott okmányvédelmi elemeket pontosan leíró védelmi terv egymásnak történő maradéktalan megfelelésének megállapítását.

Kulcsszavak: szakhatóság, értékpapír

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vizsgálja az értékpapírok előállításáról szóló szabályzatában meghatározott formai, minőségi és okmányvédelmi előírások minimum biztonsági követelményeinek teljesülését, illetve az értékpapír előállítására vonatkozó engedély iránti kérelemben szereplő új értékpapír, illetve az utánnyomott értékpapír mintapéldányainak, valamint az azok előállítása során alkalmazott okmányvédelmi elemeket pontosan leíró védelmi terv egymásnak történő maradéktalan megfelelésének megállapítását.

Magyar Nemzeti Bank (hatóság)
értékpapírnyomdák

 

Az értékpapír védelmi tervének benyújtása és eredeti értékpapírminta becsatolása.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 15 napon belül jár el.

Értékpapír védelmi terv

Eredeti értékpapírminta

Az eljárás illetékmentes.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az eljárás lefolytatásához eredeti minta értékpapírt is be kell nyújtani közvetlenül a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet részére. A minta elektronikus benyújtása nem értelmezhető.

 

Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet.
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 


 

biztonsági papír: az a papír, amely rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes, valamint a következő védelmi elemek egyikét, vagy bármely kombinációját tartalmazza: egyedi vízjel; egyedi sajátossággal bíró jelzőrost, vagy egyedi kombinációjú jelzőrostok; biztonsági szál; vegyi úton történő törlésre irányuló kísérletek ellen védő, illetve vegyi úton történő azonosításra szolgáló biztonsági reagensek; planchettek; pettyezők; egyéb, a gyártó, illetve a biztonsági papír azonosítását lehetővé tevő speciális védelmi elemek;
 
behozatal: olyan kereskedelmi ügylet, melynek során árut Magyarország területére vámhatárt átlépve az Európai Unión (a továbbiakban: EU) kívüli országból, vagy országhatárt átlépve az EU más tagállamából kereskedelmi forgalomban behoznak;
 
kivitel: olyan kereskedelmi ügylet, melynek során árut Magyarország területéről vámhatárt átlépve EU-n kívüli országba, vagy országhatárt átlépve az EU más tagállamába kereskedelmi forgalomban kivisznek;

 

Array

NBSZ