Iparűzési adó

Helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.

Ideiglenes az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet 30 napot meghaladóan, de maximum 180 napon belül folytat.

Kulcsszavak: helyi iparűzési adó, vállalkozó

Helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.

Ideiglenes az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet 30 napot meghaladóan, de maximum 180 napon belül folytat.

Az adó alanya a vállalkozó.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén az adókötelezettség időtartama a felek között létrejött szerződésbe foglalt tevékenység megkezdésének napja és a teljesítés elfogadásának napja közti időtartam minden egyes naptári napja értendő.

A Htv. alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó (kata) alanya a helyi iparűzési adónak.

A helyi iparűzési adóról állandó jelleggel végzett tevékenység esetében az adózónak az adóévet követő év május 31-éig kell adóbevallást tennie, a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell adóbevallást tennie.

Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

Az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást – a megváltozott természetes személyazonosító adatok, lakcím kivételével – amelyről a cégbíróság, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, a kincstár, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.

Amennyiben az adózó bevallási, adatbejelentési kötelezettségének az adóhatóság felhívását követően határidőn belül nem tesz eleget, az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja.

A helyi iparűzési adóról állandó jelleggel végzett tevékenység esetében az adózónak az adóévet követő év május 31-éig kell adóbevallást tennie, a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell adóbevallást tennie.

Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban

Az adózó az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenysége utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell az adóbevallást teljesíteni.

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság Adóügyi Iroda.

Somogy Megyei Kormányhivatal.

Az adó alapja: az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel, csökkentve az anyagköltséggel, a közvetített szolgáltatás értékével, az eladott áruk beszerzési értékével, és az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Az adó mértéke: Az adóalap 2%-a.

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén (Htv. 37. § (2) bekezdés) az adóátalány naptári naponként 2.500,-Ft.

Adómentes a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

A vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévében elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeggel csökkentheti az adóját.

https://kph.kaposvar.hu/adobevallas/sbaty_ki2_2016.jar

https://kph.kaposvar.hu/adobevallas/sbaty_ki2_2017.jar

https://kph.kaposvar.hu/adobevallas/sbaty_kv.jar

https://kph.kaposvar.hu/adobevallas/sbaty_kif.jar

ÁNYK Nyomtatványkitöltő:

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

JAVA futtató környezet:

http://www.java.com/

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi iparűzési adóról szóló 79/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. §. 26 pontja értelmében vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

Kaposvár Település