Pécs - Önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolása

Támogatási szerződésben meghatározott célra juttatott önkormányzati forrás felhasználásáról a kedvezményezettnek el kell számolnia. A pénzügyi elszámolás benyújtása összesítő nyomtatványon történik. A támogató szervezet a benyújtott dokumentumokat ellenőrzi, szükség esetén azok kiegészítését rendeli el.

Kulcsszavak: támogatás, elszámolás

Támogatási szerződésben meghatározott célra juttatott önkormányzati forrás felhasználásáról a kedvezményezettnek el kell számolnia. A pénzügyi elszámolás benyújtása összesítő nyomtatványon történik. A támogató szervezet a benyújtott dokumentumokat ellenőrzi, szükség esetén azok kiegészítését rendeli el.

Támogatási szerződést kötő támogatott fél, illetve általa meghatalmazott személy, szervezet.

Támogatási szerződés szerint juttatott önkormányzati támogatásról a kedvezményezettnek összesített nyomtatványon el kell számolnia. 

Hiányok pótlására, melyre, ha jogszabály, támogatási szerződés, pályázati kiírás másként nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztály.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

Nyomtatvány

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

 

Belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Támogatás: az Önkormányzat részéről a támogatott által meghatározott és az Önkormányzat által támogatandónak ítélt cél megvalósítása érdekében a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerinti ellenérték nélkül vagy visszafizetési kötelezettséggel nyújtott pénzbeli juttatás.

Array

Pécs Település