Állatszállító-jármű engedélyezése

Gépjárművön történő élőállat-szállításra csak speciálisan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki állapotban lévő és engedéllyel rendelkező szállítóeszköz használható. 
A nyilvántartásba vételi és engedélyezési eljárás kérelemre indul. A járási hivatal eljárása során a jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén nyilvántartásba veszi és engedélyezi a járművet a használatra, erről határozatot hoz. Az állati szállító jármű csak ennek birtokában üzemeltethető.

Kulcsszavak: Állatszállító-jármű engedélyezése

A jármű tulajdonosa/üzemben tartója, illetve meghatalmazottja (természetes vagy jogi személy)​.

Kérelmező (cég vagy magánszemély) neve, Címe vagy székhelye, Adószáma, Anyja neve (magánszemély esetén), Elérhetőség: telefon, e-mail, Tervezett szállítandó állatfajok, Rövid vagy hosszútávú szállítást terveznek. A gépjármű rendszáma, hasznos rakfelülete.

60 nap

A jármű forgalmi engedély másolata. A gépjárművet be kell mutatni, ill. megtekintését lehetővé kell tenni!

EKEIDR2