Törlés a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékéből

Törlés a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékéből

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, jelölt, törlés

Törlés a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékéből

Az a természetes személy, aki szerepel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény  98. § (1) bekezdése szerinti könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékében.

Kérelmet kell előterjeszteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) felvételi bizottságához a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékéből történő törlés érdekében. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése b) -c) pontjai, valamint az 50. § (7) bekezdése szerint

Kérelem (az elektronikus űrlapon a „levél szövege” adatmezőbe beírandó vagy aláírt, szkennelt iratként csatolandó az elektronikus űrlaphoz).

Az eljárás illetékmentes

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége

A kamara főtitkári hivatala a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékéből való törlést tartalmazó határozat jogerőre emelkedése napjával gondoskodik a könyvvizsgáló jelöltnek a névjegyzékből való törléséről, valamint a 2007. évi LXXV. törvény 97. § (6) bekezdése szerinti igazolás visszavonásáról.

További információk: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Szabályzata tartalmazza

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 5. § f); 9. §; 97. § -103. §

Könyvvizsgáló jelölt: aki a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges engedély (a kamarai tagság) megszerzése céljából az e törvényben meghatározott szakmai kompetencia vizsga letételéhez előírt gyakorlati idejét tölti. (2007. évi LXXV. törvény 97. § (1))

MKVK