Panaszos eljárás (GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL)

Amennyiben olyan piaci magatartást vagy problémát észlel, amely valószínűleg a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, észrevételeit panasz formájában küldheti meg részünkre.

Kulcsszavak: tisztességtelen piaci magatartás, megtévesztő kereskedelmi gyakorlat, agresszív kereskedelmi gyakorlat, üzleti döntés tisztességtelen befolyásolása, összehasonlító reklám, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, versenykorlátozó megállapodás, beszállítóval szembeni jelentős piaci erővel való visszaélés

Amennyiben olyan piaci magatartást vagy problémát észlel, amely valószínűleg a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, észrevételeit panasz formájában küldheti meg részünkre.

A Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértés miatt bárki panasszal élhet a Gazdasági Versenyhivatalnál.

Panaszt e-papír alkalmazás használatával, írásban vagy elektronikus úton lehet a Gazdasági Versenyhivatalnak benyújtani.

Az eljárás illetékmentes.

Gazdasági Versenyhivatal

Papír alapú beadványát a Gazdasági Versenyhivatal 1391 Budapest 62. Pf.: 211. levelezési címére küldheti el, vagy személyesen benyújthatja a 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. alatti címen.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

panaszos: a kifogásolt piaci magatartást észlelő, jelzését a GVH vagy más hatóság felé jelző természetes vagy jogi személy

panaszolt: aki a kifogásolt magatartást tanúsította;

fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;

vállalkozás: aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el;

ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban;

kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja;

kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől

üzleti gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló olyan üzleti kommunikációja - ideértve bármely információközlést, annak megjelenési módjától, eszközétől függetlenül -, egyéb magatartása, tevékenysége vagy mulasztása

GVH