Szakhatósági közreműködés a biztonsági papír országhatárt, vámhatárt átlépő kereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárásban (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat))

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vizsgálja  a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősíthetőségét, vagyis a vizsgált papírmintának a biztonsági papír jogszabályban meghatározott feltételrendszerének való megfelelőségét és a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a vizsgált papírminta és bármely forgalomban lévő magyar bankjegy, biztonsági okmány vagy értékpapír közötti azonosságot.

Kulcsszavak: biztonsági papír, határ

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vizsgálja  a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősíthetőségét, vagyis a vizsgált papírmintának a biztonsági papír jogszabályban meghatározott feltételrendszerének való megfelelőségét és a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a vizsgált papírminta és bármely forgalomban lévő magyar bankjegy, biztonsági okmány vagy értékpapír közötti azonosságot.

Budapest Főváros Kormányhivatala (hatóság)
Az érintett tevékenységi engedéllyel rendelkező kérelmezők

A szakhatósági állásfoglalás elkészítéséhez szükséges papírmintát a kérelmező eredetben küldi meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetének.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 15 napon belül jár el.

A papírmintát a kérelmezőnek eredetben szükséges megküldenie.

Az eljárás illetékmentes.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az eljárás lefolytatásához eredeti papírmintát is be kell nyújtani közvetlenül a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet részére. A papírminta elektronikus benyújtása nem értelmezhető.

Nincs.

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

biztonsági papír: az a papír, amely rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes, valamint a következő védelmi elemek egyikét, vagy bármely kombinációját tartalmazza: egyedi vízjel; egyedi sajátossággal bíró jelzőrost, vagy egyedi kombinációjú jelzőrostok; biztonsági szál; vegyi úton történő törlésre irányuló kísérletek ellen védő, illetve vegyi úton történő azonosításra szolgáló biztonsági reagensek; planchettek; pettyezők; egyéb, a gyártó, illetve a biztonsági papír azonosítását lehetővé tevő speciális védelmi elemek;
 
behozatal: olyan kereskedelmi ügylet, melynek során árut Magyarország területére vámhatárt átlépve az Európai Unión (a továbbiakban: EU) kívüli országból, vagy országhatárt átlépve az EU más tagállamából kereskedelmi forgalomban behoznak;
 
kivitel: olyan kereskedelmi ügylet, melynek során árut Magyarország területéről vámhatárt átlépve EU-n kívüli országba, vagy országhatárt átlépve az EU más tagállamába kereskedelmi forgalomban kivisznek;

 

Array

NBSZ