Tűzvédelmi szimuláció jóváhagyása - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A számítógépes szimulációs programmal  végzett  kiürítési megoldás gyakorlat szükséges az épület tűzbiztonsági szempontból alkalmasnak minősítéséhez.

Kulcsszavak: tűz, tűzvédelem, szimuláció, katasztrófa, védelem, tűzvádelmi szimuláció, katasztrófavédelem, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, OKF

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A számítógépes szimulációs programmal  végzett  kiürítési megoldás gyakorlat szükséges az épület tűzbiztonsági szempontból alkalmasnak minősítéséhez.

Az épület üzemeltetője, tulajdonosa.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzmegelőzéséi Főosztályához kérelmet írni.

sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

Hő- és füstelvezetés esetén továbbá:

Kiürítés esetén továbbá:

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 50.000 forint / szimuláció

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Jogorvoslattal a Belügyminisztériumhoz lehet fordulni.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

üzemeltető: a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet,

üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása,

üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést

jogosult személy: az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a javítást

Array

NISZ ZRT.