Ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatása

Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz benyújtott, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentés alapján folytatható.

Kulcsszavak: Üzletszerű, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység ingatlanvagyon-értékelő nyilvántartás, ingatlan, lakás, szolgáltatás

Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz benyújtott, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentés alapján folytatható.

Bármely természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki megfelel az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásához szükséges jogszabály által támasztott feltételeknek.

Az üzletszerű társasházkezelő vagy ingatlankezelő, ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő tevékenység végzéséhez szükséges bejelentést az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnál kell megtenni.

A tevékenység végezhető:

Az alapvető előírások ugyanúgy vonatkoznak mind a magánszemélyekre, mind a gazdálkodó szervekre az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése, bejelentésköteles eljárása során.

Természetes személyek esetében az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásához szükséges:

Milyen tevékenységet lehet ellátni ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül:

Milyen tevékenységet  lehet ellátni az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység keretén belül?

Ki nem végezthet ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenységet?

Nem végezhet ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenységet az, aki:

-              büntetett előéletű

-              az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll, vagy

-              gazdasági társaság vezető tisztségviselője nem lehet.

A hatóság a szolgáltatókról nyilvántartást vezet.

A nyilvántartást szolgáltatási tevékenységenként elkülönítve kell vezetni

A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.

A tevékenység tényleges megkezdése előtt köteles bejelenteni a tevékenységet.

15 nap  áll rendelkezésre a nyilvántartásba vételre, ha a bejelentés a jogszabályban foglaltaknak megfelel.

Természetes személy szolgáltatást nyújtónak bejelentésében a feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:

Gazdálkodó szervezet szolgáltatást nyújtónak bejelentésében a feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:

Az üzletszerűen végzett Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéért 3000. Ft eljárási illetéket kell fizetni.

Az üzletszerű ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység tekintetében hatóságként a szolgáltató lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjét, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzőjét, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat Főjegyzőjét jelöli ki.

általános közigazgatási rendtartásról szóló szabály alapján bírósági eljárás útján

Mi számít üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységnek?

Mikor kerül törlésre a szolgáltató a nyilvántartásból?

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha

Mit tartalmaz a tevékenység folytatására irányuló bejelentés?

Budapesti Üzletszerű Ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzékét az alábbi hivatkozáson keresztül tekintheti meg

 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

186/2009. ( IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

Szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági tevékenység.

Üzletszerűség: nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett végzett gazdasági tevékenység.

TMCS