Fellebbezés közigazgatási hatósági ügyben

Olyan kérelemre induló jogorvoslati eljárás, aminek során ügyfél, vagy akire vonatkozóan a közigazgatási döntés rendelkezést tartalmaz az első fokú döntés ellen fellebbezhet.

Kulcsszavak: fellebbezés, sérelmes, döntés, határozat, jogorvoslat, közigazgatás, hatóság, hatósági döntés, eljárás, másodfok

Olyan kérelemre induló jogorvoslati eljárás, aminek során ügyfél, vagy akire vonatkozóan a közigazgatási döntés rendelkezést tartalmaz az első fokú döntés ellen fellebbezhet.

ügyfél, akire vonatkozóan a döntés rendelkezést tartalmaz

Az ügyfél akkor fellebbezhet, ha a határozatot

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

Az ügyfélnek a döntés közlésétől számított 15 napon belül van lehetősége annál a hatóságnál előterjeszteni a fellebbezést, amely a döntést hozta.

Az ügyfélnek a fellebbezését indokolni kell, ismertetnie kell, hogy milyen olyan új tényre hivatkozik, amelyről az első fokú eljárásban nem volt tudomása vagy önhibáján kívüli okból nem hivatkozott.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Indokolást kell írnia az ügyfélnek, amiiben a korábban még nem ismert, új tényekre hivatkozik

Az eljárás illetékmentes.

A hatósági eljárástól függően, másodfokon eljáró szerv.

Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Milyen döntések ellen van helye fellebbezésnek?

Milyen esetekben nincs helye fellebbezésnek?

Mit tehet a hatóság fellebbezési eljárás során?

Lemondhat-e az ügyfél fellebbezési jogáról?

Mikor szűnik meg a fellebbezési eljárás?

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Közigazgatási hatósági ügy: az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti.

Fellebbezés: az ügyfél kérelmére induló jogorvoslati eljárás.

TMCS