Rendelkezési Nyilvántartás

Az ügyfél elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.

Kulcsszavak: rendelkezés, meghatalmazás, elektronikus, ügyintézés,

Minden nagykorú természetes személyek, akik valamely alapnyilvántartás alanyai (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása)

Ha nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítóval, akkor az ügyintézési rendelkezés első alkalommal kizárólag személyesen tehető bármely okmányirodában, kormányablakban, valamint a NAV Kiemelt Ügyfélszolgálatain.

Elsőként tegye meg alaprendelkezését!

 Az alaprendelkezés nyilatkozatai:

Az alaprendelkezést követően személyesen, elektronikusan vagy telefonon (Kormányzati Ügyfélvonal - 1818) további rendelkezések tehetők:

A szolgáltatás használata illetékmentes.

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ)

Belügyminisztérium

Az RNY-ben biztosított szolgáltatások a hozzá csatlakozott hatóságok ügyintézése során alkalmazhatóak.

Csatlakozott hatóságok: okmányiroda, kormányablak, Kormányzati Ügyfélvonal

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

NISZ ZRT.