Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer – JÜB

Annak érdekében, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések, és a cégügyletekhez kapcsolódó jogsértések csökkenjenek, a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) szolgáltatás vehető igénybe.

Kulcsszavak: jogügylet, biztonság, adatszolgáltatás okmány, jüb. lekérdezés, ügyvéd, elektronikus, közjegyző, végrehajtó, szerződés,

Annak érdekében, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések, és a cégügyletekhez kapcsolódó jogsértések csökkenjenek, a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) szolgáltatás vehető igénybe.

A JÜB alkalmazás használatával ellenőrizhetőek a személyes okmányokon lévő adatok, illetve a lakcím, és a jármű adatok.

Az eljárás díjmentes.

Belügyminisztérium

Jogorvoslattal a Belügyminisztériumhoz lehet fordulni.

Okmányellenőrzés szolgáltatás keretében ellenőrizhető okmányok:


Járműadatok ellenőrzése a következő körben lehetséges:


A lakcím tudakozódás keretében e két felhasználói kör a személyadat- és lakcímnyilvántartásból lekérdezheti az ellenőrizendő személy:

2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről,

1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről,

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásból.

Jogügylet: a jogviszonyok alanyainak joghatás kiváltását célzó akaratnyilatkozata (jognyilatkozata).

Személyi igazolvány és lakcímigazolvány: tartalmazza a polgár természetes személyazonosító adatait, lakcímét, személyi azonosítóját, az okmány azonosítóját, valamint tájékoztatás céljából a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén - a törvényes képviselő kérelemére - a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámán.

Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok.

Array

NISZ ZRT.