Elektronikus ügyintézést biztosító szerv bejelentése üzemszünettel, üzemzavarral kapcsolatban

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, valamint a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója köteles az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet tájékoztatni üzemzavar vagy üzemszünet bekövetkezése esetén.

Kulcsszavak: üzemzavar, üzemszünet, EÜF, Felügyelet, Elektronikus Ügyintézési Felügyelet, üzemszünet/üzemzavar bejelentés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont hatálya alá tartozó elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő jogalanyok, valamint a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, valamint a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója üzemszünet vagy üzemzavar bekövetkezése esetén köteles a személyre szabott ügyintézési felületen és a saját honlapján tájékoztatót közzétenni, valamint, az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet is tájékoztatni az iFORM formátumú űrlapon.

Az űrlap kizárólag a Felügyelet felé történő tájékoztatás teljesítését teszi lehetővé.

A következő adatokat köteles bejelenteni a Felügyeletnek:

Előre tervezett – üzemszünetet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó – technikai tevékenységre vonatkozó tájékoztatást

- a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója, vagy

- elektronikus ügyintézést biztosító szerv, ha a technikai tevékenység kizárólag az ő működési körébe esik:

a személyre szabott ügyintézési felületen, és saját honlapján köteles a technikai tevékenység tervezett kezdő időpontja előtt 3 nappal közzétenni, továbbá arról értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet.

 

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (üzemzavar) bekövetkezés esetén:

- a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója, vagy

- az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, ha az üzemzavar kizárólag az ő működési körébe esik,

az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarorszag.hu honlapon, valamint saját honlapon köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyelet

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.)

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

EUF