Fogyatékossági támogatás

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás.

Kulcsszavak: fogyatékossági támogatás, fogyatékosság, mozgáskorlátozott, fogyatékkal elő, családtámogatási osztály, szociális, juttatás, támogatás, esélyegyenlőség

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás.

A 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy

és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

Nem jogosult az ellátásra, aki:

Az ellátást kérelemre folyósítják. A kérelem benyújtható:

A személyes benyújtáshoz szükséges kérelem formanyomtatvány ezen a linken érhető el. 

Ha minden szükséges dokumentum és adat rendelkezésre áll, az ügyintézési határidő 8 nap, minden más esetben 60 nap az ügyintézési határidő.

1. Háziorvos által kiállított orvosi beutaló, melyben a háziorvosnak

2. A fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentáció

3. Kérelem formanyomtatvány fogyatékossági támogatás megállapítására

Az eljárás illetékmentes

A pest megyei lakcímmel rendelkező személy esetében Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala.

Jogorvoslati ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Mozgásszervi fogyatékos:

Tartós állapot: A súlyos fogyatékosság akkor minősül tartósnak, ha annak időtartama előreláthatólag három évig fennáll.

Önálló életvitelre az a személy nem képes, aki:

Array

NISZ ZRT.