Utazásszervezés, utazásközvetítés

Az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek minősül.

Ezen belül az utazásszervezői tevékenység az utazó részére nyújtott, olyan kereskedelmi tevékenység, amelynek során az utazásszervezői tevékenységet végző közvetlenül vagy másik kereskedő közreműködésével üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásokat (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) állít össze, és értékesít, vagy kínál értékesítésre, valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló kormányrendelet szerint adatokat továbbít más kereskedőnek.

Kulcsszavak: utazásszervezés, utazásközvetítés, utazás, kereskedelem, idegenforgalom, turisztika, vállalkozás

Az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek minősül.

Ezen belül az utazásszervezői tevékenység az utazó részére nyújtott, olyan kereskedelmi tevékenység, amelynek során az utazásszervezői tevékenységet végző közvetlenül vagy másik kereskedő közreműködésével üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásokat (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) állít össze, és értékesít, vagy kínál értékesítésre, valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló kormányrendelet szerint adatokat továbbít más kereskedőnek.

Aki utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet kíván folytatni, bejelentést kell tennie.

Az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékot a kereskedelmi hatóság részére kell bejelenteni.

Az adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni.

MKEH100 Általános nyomtatvány a 365/2016.(XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott egyes hatósági feladatokkal összefüggő hatósági eljárásokhoz 

Az MKEH100 nyomtatvány az alábbi ügykörök esetében alkalmazható:

Idegenforgalmi és közraktározás-felügyeleti szakterület

Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység bejelentése kapcsán, a nyilvántartott adatokban történő adatváltozások bejelentése vonatkozásában, a nyilvántartásból való törlés bejelentése esetén: 10.000 Ft

A kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

Mikor folytatható utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység?

Ha a vállalkozás

  1. által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott, az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatásában személyesen közreműködő személy rendelkezik az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal, valamint nyelvismerettel (tevékenységért felelős személy),
  2. vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  3. vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, tevékenységért felelős személye, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt végleges hatósági határozatban eltiltottak az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység végzésétől,
  4. az utazásközvetítő kivételével – rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott vagyoni biztosítékkal.

A kereskedelmi hatóság a bejelentett utazásszervezőkről és az utazásközvetítőkről nyilvántartást vezet.

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység: az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.

Array

NISZ ZRT.