Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének bejelentése

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó elektronikus úton jelenthesse be tevékenységének szüneteltetését.

 

Kulcsszavak: WÜ, Webes ügysegéd, Egyéni, vállalkozó, egyéni vállalkozó, szüneteltetés, tevékenység, egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó elektronikus úton jelenthesse be tevékenységének szüneteltetését.

 

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat.(Már működő egyéni vállalkozó.)

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenység szüneteltetését elektronikus úton, a Webes Ügysegéd alkalmazáson továbbá telefonon keresztül jelentheti be.

A Webes ügysegéd alkalmazás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát

szükséges rendelkezni.

Új bejelentés, illetve kérelem indítása és bejelentkezés

Új kérelem/bejelentés/nyilatkozat indításához a legtöbb szolgáltatás esetében be kell jelentkezni az alkalmazásba a KAÜ-n keresztül, ahol valamely ott felajánlott bejelentkezési lehetőséget kell kiválasztani. Ezt követően, néhány másodpercen belül automatikusan megjelenik a Webes Ügysegéd főoldala.

Személyes adatok megadása az első belépéskor

Sikeres azonosítást követően a Webes Ügysegéd első használatakor meg kell adni a hiányzó természetes személyazonosító adatokat és az elektronikus levélcímet (e-mail címet) is.

Amennyiben a megadott adatokban változás történt, akkor a Webes Ügysegéd felületén korábban megadott adatokat is módosítani szükséges.

Bejelentés/Kérelem összeállítása

A sikeres azonosítást követően a kiválasztott ügytípushoz tartozó űrlap jelenik meg, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitölteni.

A Webes Ügysegéd a kitöltés során ellenőrzéseket végez, amelynek eredményeként megjeleníti az esetleges hibákat.

Bejelentés megtétele/Kérelem benyújtása

A bejelentés megtételével, illetve a kérelem benyújtásával az ügy intézése megkezdődik, amelyet a Webes Ügysegéd visszaigazol.

Bejelentés/Kérelem státusza

Ismételt bejelentkezéssel akár utólag is megtekinthetők a Webes Ügysegédről indított ügyek és azok ügyintézésének állása.

Telefonos ügyintézés

A telefonon történő ügyintézés a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) történik. A szolgáltatásra személyes megjelenéssel lehet regisztrálni kormányablakokban.

A 1818-as hívószám tárcsázását követően hétfőtől-szombatig 08:00-20:00 óra között a 4. 3. menüponton belül, a megfelelő azonosítást követően lehetősége van telefonon keresztül az egyéni vállalkozásának adatait módosítani.

A nyilvántartást vezető szerv a megváltozott adatokat haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül nyilvántartásba veszi. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

A szüneteltetés bejelentése díj- és illetékmentes.

A székhely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal(okmányiroda/kormányablak).

Belügyminisztérium

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (változás-bejelentési űrlap) a Webes Ügysegéden keresztül bejelenteni.

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele az, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak) személyesen vagy postai úton leadja.

A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat.

Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.
Az elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéd felületén elérhető, onnan letölthető.

A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap! (Példa: ha valaki április 1-től kívánja szüneteltetni a tevékenységét, akkor azt az előző napon kell bejelentenie, azaz március 31-én.)

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról

66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról

 

Egyéni vállalkozó: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ): egy olyan szolgáltatás, amely a lehetséges elektronikus azonosítási módokat gyűjti össze egy felületen. Ennek köszönhetően lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül.

vállalkozó székhelye a vállalkozás bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a vállalkozás levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.
Az egyéni vállalkozó székhelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

vállalkozó telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található.

ÖVTJ kód: Az ÖVTJ (önálló vállalkozó tevékenységi jegyzéke) kód 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy az ÖVTJ-vel azonos kódszám, az utolsó 2 számjegy pedig a tevékenység ÖVTJ-n belüli sorszáma.

 

Array

EKTFO