ÖTF - A helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek

A Kincstár megyei igazgatóságai végzik a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai igénylése és azok módosítása megalapozottságának, az önkormányzatokat megillető költségvetési támogatások (pályázatos támogatások) igénylésének és elszámolásának, valamint az éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatát.  Az önkormányzatnak az elektronikus űrlapon van lehetősége az igazgatóság jegyzőkönyvére észrevételt tenni, az igazgatóságok által bekért pótlólagos információt, valamint a pályázatos támogatásokkal kapcsolatos dokumentumokat megküldeni.

Kulcsszavak: igénylés megalapozottsága, költségvetési beszámoló, felülvizsgálat, jegyzőkönyv, észrevétel, határozat, hatósági ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, költségvetési támogatás, mutatószám

A Kincstár megyei igazgatóságai végzik a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai igénylése és azok módosítása megalapozottságának, az önkormányzatokat megillető költségvetési támogatások (pályázatos támogatások) igénylésének és elszámolásának, valamint az éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatát.  Az önkormányzatnak az elektronikus űrlapon van lehetősége az igazgatóság jegyzőkönyvére észrevételt tenni, az igazgatóságok által bekért pótlólagos információt, valamint a pályázatos támogatásokkal kapcsolatos dokumentumokat megküldeni.

Önkormányzatok

A Kincstár megyei igazgatóságai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57-60. §-ai alapján végzik a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai igénylése és azok módosítása megalapozottságának, az önkormányzatokat megillető költségvetési támogatások (pályázatos támogatások) igénylésének és elszámolásának, valamint az éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatát.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a kincstár útján igényli, kezdeményezheti annak módosítását, vagy az arról való lemondást. Az igazgatóság a rendelkezésre álló adatok alapján, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzi a támogatások igénylésének és azok módosításának megalapozottságát, erről jegyzőkönyvet készít, melyre az önkormányzat észrevételt tehet. Annak érdekében, hogy az igazgatóság megalapozott döntést hozzon, kiegészítő információt kérhet be az önkormányzattól.

Amennyiben az igazgatóság az igénylésben meghatározott mutatószámot megalapozatlannak tartja, határozatban kötelezi az önkormányzatot, hogy a soron következő mutatószám módosításkor a kincstár által meghatározott változtatásokat vezesse át. A kincstár határozata ellen fellebbezés benyújtására nincs mód, a keresetlevelet a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani. Nem kell határozatot hozni, amennyiben a helyi önkormányzat az eltérés jogszerűségét igazolja. Ha az önkormányzat a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, az igazgatóság jogosult az általa meghatározott mutatószámok átvezetésére. A kincstár ezen intézkedésével szemben azonnali jogvédelemnek nincs helye.

A helyi önkormányzatok a Kvtv. IX. és egyes XX. fejezeti költségvetési támogatásokkal (pályázatos támogatásokkal) kapcsolatos igénylésüket és elszámolásukat az egyes pályázati kiírásokban foglaltaknak megfelelően a Kincstáron keresztül nyújtják be (a Kincstár által üzemeltetett ÖNEGM rendszeren vagy a Belügyminisztérium által üzemeltetett ebr42 rendszeren keresztül). Az önkormányzatoknak a pályázati igénylésekhez/elszámolásokhoz kapcsolódó, a pályázati kiírás szerinti dokumentumokat elektronikus úton kell benyújtaniuk az igazgatóságok részére. Az igénylések és elszámolások felülvizsgálatát a megyei igazgatóságok végzik.

 

A megyei igazgatóság az éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata során tett megállapításait dokumentum alapú vagy helyszíni jegyzőkönyvben rögzíti, melyekre az önkormányzatnak lehetősége van észrevételt tenni. Amennyiben nem áll rendelkezésére az igazgatóságnak valamennyi dokumentum, adat az alapos döntés meghozatalához pótlólagos információt kérhet az önkormányzattól. Az igazgatóság által megállapított visszafizetési kötelezettségről, pótlólagos támogatásról határozatot hoz.

 

A helyi önkormányzatnak az elektronikus űrlapon van lehetősége a megyei igazgatóság által készített jegyzőkönyvre észrevételt tenni, az igazgatóságok által bekért pótlólagos információt, valamint a pályázatos támogatásokkal kapcsolatos dokumentumokat megküldeni. Az elektronikus űrlapon ki kell töltenie az önkormányzati adatokra vonatkozó mezőket (önkormányzat neve, irányítószám, székhely, közterület neve és jellege, házszám, törzsszám, KSH kód), a KSH kód alapján az űrlapon automatikusan előtöltődik az illetékes megyei igazgatóság megnevezése, ahova a kitöltött elektronikus űrlapot a csatolmányokkal együtt benyújtja az önkormányzat. Ezután az űrlapon meg kell jelölnie a felülvizsgálat, illetve a pályázatos támogatással kapcsolatos ügyintézés típusát, mellyel kapcsolatban ügyet kíván intézni. Az ügytípust lenyíló listából tudja kiválasztani, amely lehet pótlólagos/kiegészítő információ szolgáltatás, jegyzőkönyv visszaküldése/észrevétel tétele, pályázatos támogatásokkal kapcsolatos dokumentumok benyújtása, valamint egyéb. A hivatkozási szám mezőbe a megyei igazgatóság által az önkormányzat részére megküldött dokumentum (előzmény ügyirat, amely vonatkozásában ügyet kíván intézni) iktatószámát szükséges beírni. A megjegyzés mezőbe az elintézendő üggyel kapcsolatos lényeges információkat van lehetősége beírni. Az űrlappal együtt kötelező csatolmányt beküldeni, az önkormányzat a Csatolmányok mezőben tud csatolmányt választani és feltölteni. A kitöltött űrlapot és a csatolmányokat a Beküldés menüponttal tudja elektronikus úton megküldeni a kiválasztott (érintett) megyei igazgatóság részére.

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár területileg illetékes Megyei Igazgatósága

Magyar Államkincstár központi szerve

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57-60. §-a

Array

MÁK_ÖF