E-adóigazolás iránti kérelem

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleknek is lehetőségük van különböző adóigazolásokat kérelmezni a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól, elektronikus úton.

Kulcsszavak: adóigazolás; eadóigazolás; elektronikus igazolás, nav, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, adóhivatal, adóhatóság, adó, ÁNYK, adózás, nullás igazolás, igazol

Cselekvőképes, nagykorú magánszemély, aki KAÜ azonosítóval (pl. ügyfélkapu) rendelkezik saját ügyében, továbbá az ügyben meghatalmazott és törvényes képviselő is eljárhat.

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az adóhatósági igazolás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtására képviselőként az jogosult, aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) felé az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogosultságát az EGYKE elnevezésű adatlapon bejelentette.

A kérelmezőnek a NAV hivatalos oldaláról az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programot és az IGAZOL nevű nyomtatványt kell letöltenie, majd a kitöltött nyomtatványt az ÁNYK keretprogram segítségével beküldenie.

A nyomtatvány és a keretprogram itt érhető el.

Az adóhatósági igazolások kiadásának határideje 6 nap, ami – annak letelte előtt – egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. Az igazolás kiadásának idejét befolyásolja, illetve az azonnali igazolás kiadását megakadályozhatja:

IGAZOL nyomtatvány

Az eljárás illetékmentes.

Az igazolás kiadás ügyében a NAV bármelyik területi szerve eljárhat. A szűk kivételt a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság (KAVIG) illetékessége alá tartozó adózók jelentik.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletét az adópolitikáért felelős miniszter látja el, a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) útján.

Az adóhatósági igazolások kiadásával kapcsolatban bővebb információk az alábbi elérhetőségen találhatók:
22. Információs füzet

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII.29.) Korm. rendelet

NAV