Társadalombiztosítási nyugellátás igénylése elektronikus úton

Az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátás, illetve az özvegyi járadék igénylése, valamint ezekhez az ellátásokra vonatkozó igazolási, adatszolgáltatási kérelmek benyújtásának folyamata.

Kulcsszavak: nyugellátás, nyugdíj, öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, szolgálati idő, onyf, nyugdíjfolyósító, Magyar Államkincsár

Az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátás, illetve az özvegyi járadék igénylése, valamint ezekhez az ellátásokra vonatkozó igazolási, adatszolgáltatási kérelmek benyújtásának folyamata.

Társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező magánszemélyek és hozzátartozóik. Az elektronikus ügyintézéshez Ügyfélkapu regisztráció szükséges. 

Az ellátás igényléséhez formanyomtatványt szükséges kitölteni, és a kapcsolódó dokumentumokkal együtt elektronikus úton benyújtani.

Minden olyan tényt, adatot köteles az ellátásban részesülő személy bejelenteni a változástól számított 15 napon belül, mely az ellátásra való jogosultságát, illetve annak folyósítását érinti.

Be kell jelenteni a lakóhely vagy tartózkodási hely megváltozását, a folyószámlaszám változását, a névváltozást., a szabadságvesztést, a huzamosabb külföldi tartózkodást, az elhalálozást., az iskolai tanulmányok megszakítását, vagy az iskolaváltást.

A nyugellátásra vonatkozó igényt legfeljebb visszamenőleg 6 hónapra lehet érvényesíteni.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyintézési határideje 30 nap, kivéve, ha az egészségi állapotot is vizsgálni kell. Ebben az esetben az ügyintézési határidő 45 nap. Ha a kérelem hatósági bizonyítvány kiadására vagy a nyilvántartott adatokról kivonat készítésére irányul, akkor 15 nap áll az eljáró szerv rendelkezésére.

Az eljárás illetékmentes.

Megyei kormányhivatalok kijelölt járási hivatalának nyugellátási ügyfélszolgálata, illetve a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A nyugdíjmegállapító szervek és illetékességi területük az alábbi honlapon tekinthetőek meg.

Jogorvoslati ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Annak, aki öregségi nyugellátásban részesül, és emellett foglalkoztatják, vagy egyéni vállalkozóként tevékenykedik, annak a nyugellátását a tárgyévben elért jövedelme alapján növelni kell. A nyugdíjnövelést 2017. január elsejétől nem kell külön kérni, azt a Magyar Államkincstár Központ hivatalból állapítja meg a jövedelem megszerzését követő év október 31. napjáig.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

saját jogú nyugellátás és a hozzátartozói nyugellátásolyan keresettől, jövedelemtől függő rendszeres pénzellátás, amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosítottnak (volt biztosítottnak), illetve hozzátartozójának jár;

öregségi nyugdíjmeghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás;

özvegyi nyugdíjaz elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy házastársának, meghatározott feltételek mellett élettársának, valamint elvált házastársának járó nyugellátás;

árvaellátásaz elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy gyermekének, örökbe fogadott gyermekének, meghatározott feltételek esetén nevelt gyermekének, testvérének, unokájának járó ellátás;

szülői nyugdíjaz elhunyt biztosított (nyugdíjas) szülőjének, nagyszülőjének, meghatározott feltételek fennállása esetén nevelőszülőjének járó ellátás;

szolgálati időaz az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat e törvény külön határozza meg;

megváltozott munkaképességűaz a személy, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.

TMCS