Magánindítvány / magánindítvány visszavonása (szabálysértési eljárásban)

Vannak olyan szabálysértések, melynek esetében csak akkor kerül sor szabálysértési eljárásra, ha a sértett indítványozza. Ezt hívjuk magánindítványnak.

Kulcsszavak: szabálysértés, magányindítvány, magánindítvány visszavonása. bíróság, eljárás, magánlaksértés, tulajdon, elleni, becsületsértés, szabálysértési hatóság

Vannak olyan szabálysértések, melynek esetében csak akkor kerül sor szabálysértési eljárásra, ha a sértett indítványozza. Ezt hívjuk magánindítványnak.

Az alábbi szabálysértések esetén van helye magánindítványnak:

Magánindítványt a sértett, vagy képviselője jogosult benyújtani. Kiskorú sértett esetén a törvényes képviselő, vagy a gyámhatóság is nyújthat be magánindítványt.

 

Magánindítványt kell benyújtania a szabálysértési hatósághoz. A magánindítvány visszavonható az érdemi határozat meghozataláig.

A magánindítványt attól a naptól 30 harminc napon belül kell előterjeszteni, amelyen a magánindítvány előterjesztésére jogosult az eljárás alá vont személy kilétéről tudomást szerzett.

A becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke 3000 forint.

Szabálysértési hatóság, vagy bíróság.

Felettes szervnek minden esetben a bíróság minősül.

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Szabálysértési hatóság: Az általános szabálysértési hatóság a járási hivatal.  Törvényben meghatározott ügyekben szabálysértési hatóságként járhat a rendőrség, egyéb rendvédelmi szerv, és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal. Szabálysértési elzárással is büntethető, valamint e törvényben meghatározott szabálysértés miatt első fokon a járásbíróság jár el.

Magánlaksértés: Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe, vagy ezekhez tartozó bekerített helyre az ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére, vagy megtévesztéssel bemegy, vagy ott bennmarad, úgyszintén aki mást akadályoz abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen, szabálysértést követ el.

Becsületsértés: Aki mással szemben a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, szabálysértést követ el.

Tulajdon elleni szabálysértés: aki ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, orgazdaságot, ötvenezer forintot meg nem haladó kárt okozva csalást, szándékos rongálást, ötvenezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva hűtlen kezelést követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, szabálysértést követ el. Aki idegen, nem gépi meghajtású járművet mástól azért vesz el, hogy jogtalanul használja, szabálysértést követ el.

 

 

TMCS