Személyi jövedelemadó- bevallás

Az SZJA a személyi jövedelmet terhelő adó. 

Személyi jövedelemadót a magánszemélyeknek kell fizetniük jövedelmük után. Főszabály szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettől eltérő rendelkezést csak törvény mondhat ki.

Kulcsszavak: adóbevallás, járulékbevallás, NAV, adózás, mulasztási bírság, személyi jövedelemadó, adó, magánszemély, Adóhatóság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, szja, eszja

Az SZJA a személyi jövedelmet terhelő adó. 

Személyi jövedelemadót a magánszemélyeknek kell fizetniük jövedelmük után. Főszabály szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettől eltérő rendelkezést csak törvény mondhat ki.

Az állami adóhatóság a magánszemélyek, mezőgazdasági őstermelők és áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek részére elkészítette az adóbevallási tervezetet, amely ügyfélkapu regisztráció esetén – azonosítást követően – az e célra létrehozott internetes felületen 2018. március 5-től megtekinthető.

Ügyfélkapus hozzáférés esetén

Az adóbevallási tervezet két úton érhető el:

Az adóhatóság honlapjáról. Az e-SZJA 2017 feliratra történő kattintás után, az e-SZJA ikon kiválasztását követően a „Belépés”-re kattintva a rendszer a magyarorszag.hu-ra irányítja át.

Az ügyfélkapu felhasználónév és jelszó megadása után lehetősége nyílik a bevallási tervezet megtekintésére, módosítására, és az 1+1% felajánlásáról is nyilatkozhat.

A www.magyarorszag.hu-n keresztül Az Ügyfélkapus belépés után a bal oldalon található eSZJA Portálra történő kattintást követően lehetősége nyílik a bevallási tervezet megtekintésére, módosítására, és az 1+1% felajánlásáról is nyilatkozhat.

Ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek 2018. március 19-ét követően kizárólag csak az ügyfélszolgálati irodákban személyesen kérhetik az adóbevallási tervezet papír alapú kiadását.

Amennyiben egyetért a bevallási tervezetben foglaltakkal, akkor Önnek teendője nincs, nem kell azt aláírni, sem visszaküldeni. Amennyiben Ön nem ért egyet a postai úton megküldött bevallási tervezetben foglaltakkal, akkor, tekintettel arra, hogy a papír alapon megkapott tervezetet javítani nem lehet, ezért a 17SZJA bevallást kell benyújtania 2018. május 22. napjáig.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság a törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Amennyiben nem ért egyet a bevallási tervezetben foglaltakkal, a 17SZJA nyomtatványt 2018. május 22-ig kell beküldenie. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kiskorú gyermek adóbevallási tervezetét az online felületen kizárólag a törvényes képviselője ismerheti meg, hagyhatja jóvá, a bevallási tervezet jóváhagyására (ezáltal a rendszer használatára) kiskorú gyermek még abban az esetben sem jogosult, ha egyébként ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik.

A tervezet online felületen történő jóváhagyásához szükséges, hogy a NAV honlapjáról letölthető EGYKE nyomtatvány kitöltésével és beküldésével a törvényes képviselő elektronikus ügyintézési jogosultságot szerezzen.

17SZJA nyomtatvány

ÁNYK nyomtatványkitöltő program

Ügyfélkapu regisztrációs lehetőségek

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

NAV