Fogyasztói kérelem a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításához

A Pénzügyi Békéltető Testület (továbbiakban: PBT) a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, amely 2011. július 1. óta nyújt lehetőséget a fogyasztók és az MNB által felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták békés rendezéséhez.  A Testület elsődleges célja, hogy egyezséget hozzon létre a felek között. Ha ez nem lehetséges, akkor kötelezést vagy ajánlást hozhat, ha van szolgáltatói jogsértés. Gyakran előfordul, hogy a felek a Testület által kitűzött személyes meghallgatást megelőzően megegyeznek egymással.

Kulcsszavak: Pénzügyi Békéltető Testület, vitarendezés, panasz, bejelentés, sérelem, MNB, fogyasztó, jogvita, fogyasztói kérelem

A Pénzügyi Békéltető Testület (továbbiakban: PBT) a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, amely 2011. július 1. óta nyújt lehetőséget a fogyasztók és az MNB által felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták békés rendezéséhez.  A Testület elsődleges célja, hogy egyezséget hozzon létre a felek között. Ha ez nem lehetséges, akkor kötelezést vagy ajánlást hozhat, ha van szolgáltatói jogsértés. Gyakran előfordul, hogy a felek a Testület által kitűzött személyes meghallgatást megelőzően megegyeznek egymással.

Az eljárások jelenleg csak magánszemély fogyasztók kérelmére indulhatnak, akik saját döntésük szerint meghatalmazottal is képviseltethetik magukat. Olyan magánszemély fogyasztók is indíthatnak eljárást, akik magyarországi illetőségűek, de külföldi pénzügyi szolgáltatóval van jogvitájuk vagy fordítva. Ezek az ügyek az úgynevezett határon átnyúló ügyek.

A fogyasztónak közvetlenül meg kell kísérelnie a vitás ügy rendezését a pénzügyi szolgáltatóval mielőtt a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezné. Erről a tényről a kérelem beadásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell, továbbá a kérelemhez csatolni kell a pénzügyi szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről.

A hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 60 napon belüli időpontra az eljáró tanács meghallgatást tűz és az eljárást 90 napon belül be is kell fejeznie. Ezt a határidőt a PBT elnöke ügyenként egy alkalommal, saját hatáskörben meghozott döntése alapján maximum 30 nappal hosszabbíthatja meg.

A kérelemhez csatolni kell a pénzügyi szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről.

A nyomtatványok elérhetősége:

Fogyasztói kérelem

Kérelem panaszeljárás lefolytatásához

Kérelem helyes elszámolás megállapítására

Meghatalmazás

Az eljárás illetékmentes.

Pénzügyi Békéltető Testület

Pénzügyminisztérium 

A fogyasztó szabadon dönthet arról, hogy elfogadja a Pénzügyi Békéltető Testület ajánlását, az egyezségi ajánlatot vagy a kötelezést tartalmazó határozatot. Az eljárásban való részvétel nem zárja ki, hogy a felek bírósági eljárás keretében folyamodjanak jogorvoslatért.

Nem kezdeményezheti a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását, aki

Ezekben az esetekben a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörének hiánya miatt elutasítja a kérelmet.


Emellett a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet meghallgatás kitűzése nélkül írásban elutasítja, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban 

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény

Fogyasztó: Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül fogyasztónak, ezért a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak. 

Fogyasztói jogvita: A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (pénzügyi fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Pénzügyi Békéltető Testület elsősorban egyezség létrehozását kísérli meg a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Array

NISZ ZRT.