Üdülőház üzemeltetésére vonatkozó szabályok

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság (a jegyző) szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható. A szálláshely-szolgáltatás üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

A szálláshely-szolgáltatás olyan kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység, amely e célból létesített vagy használt épületben, épületrészben vagy területen (pl. kempingben) valósul meg, ezeket összefoglaló néven nevezzük szálláshelynek.

Kulcsszavak: üdülő, szállás, szálláshely, engedély, camping, üdülőház, szolgáltatás, nyaralás, ház, üzemeltetés

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság (a jegyző) szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható. A szálláshely-szolgáltatás üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

A szálláshely-szolgáltatás olyan kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység, amely e célból létesített vagy használt épületben, épületrészben vagy területen (pl. kempingben) valósul meg, ezeket összefoglaló néven nevezzük szálláshelynek.

A szálláshely-szolgáltatónak a szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet személyesen szóban vagy írásban, továbbá postai úton írásban lehet benyújtani a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyzőnél (polgármesteri hivatalban).

Szálláshely-szolgáltatás kizárólag a szálláshely fekvése szerinti jegyző szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható. 

Tekintettel arra, hogy a szálláshely-szolgáltatás feltételezi az erre a célra szolgáló szálláshely meglétét, a tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatása gyakorlatilag kizárt. Ennek megfelelően akár Magyarországon, akár az Európai Gazdasági Térség más tagállamában, akár harmadik országban élő vagy regisztrált személy kíván Magyarországon szálláshely-szolgáltatást nyújtani, ezt azonos feltételek szerint, a jegyző engedélyével teheti meg.

Az üdülőház helyiségeinek rendelkeznie kell

  1. egy vagy két hálószobával, szobánként legfeljebb 4 fekvőhellyel,
  2. konyhával, felszerelve főzőlappal, mosogatóval, edényekkel, asztallal, székekkel, hűtőszekrénnyel,
  3. fürdőszobával, felszerelve fürdőkáddal vagy zuhannyal, csúszásgátlóval, törölközővel és fürdőlepedővel,
  4. WC-vel, külön vagy a fürdőszobában, felszerelve WC-kefe tartóval, WC-papír tartóval és WC papírral, egészségügyi tasakkal.

A fürdőszobával nem rendelkező üdülőházak esetén nemenként elkülönített hideg-meleg vizes közös zuhanyozó és WC kialakítása szükséges.

Az üdülőháznak rendelkeznie kell 24 órás recepcióval vagy portaszolgálattal.

Az üdülőházat hetenként, az új vendégek érkezése előtt pedig minden esetben takarítani kell. A közös helyiségeket naponta kell takarítani.

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

a.) határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,
b.) ha a szálláshely-szolgáltató az a.) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,
c.) ha az üdülőház nem felel meg az üdülőházakra előírt követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli az üdülőház ideiglenes bezárását,
d.) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő üdülőház üzemeltetését és pénzbírságot szab ki,
e.) ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli az üdülőház bezárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

A b.) pont szerinti pénzbírság összege üdülőházak esetében 50 ezer Ft.
A d.) pont szerinti pénzbírság összege az előbb említett összeg kétszerese (100 ezer Ft).

A népegészségügyi szakhatósági eljárás díja: 
- kereskedelmi szálláshely működtetéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása: 28 500 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat meg lehet fizetni átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján, illetve házipénztárba történő befizetéssel

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző. 

A fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni. 
A fellebbezést a jegyzőnél kell előterjeszteni. 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;
szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása;
szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy;
panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz;
kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik;
üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától;
közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy;
egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az előző pontok alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat;
falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

TMCS