TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személyek (ügyvédek, közjegyzők, más természetes személyek.) számára

A 1997. évi CXLI. törvény 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (FÖMI-t) jelöli ki.

A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. A kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, amely az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg.

Kulcsszavak: föld, ingatlan, tulajdon, TakarNet szolgáltatások igénybevétele

A 1997. évi CXLI. törvény 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (FÖMI-t) jelöli ki.

A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. A kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, amely az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg.

A jogszabályban meghatározott természetes személyek (ügyvédek, közjegyzők, más természetes személyek) számára.

A jogszabályban meghatározott természetes személyek (ügyvédek, közjegyzők stb.) TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet terjeszt elő.

Elérhetőségek: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/foldmeresi-taverzekelesi-es-foldhivatali-foosztaly

Postai kérelem:

A formanyomtatvány és a hozzá tartozó kitöltési útmutató a http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ -  TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személyek (ügyvédek, közjegyzők stb.) számára - alatt érhető el. A kitöltött és aláírt kérelmet a következő címre kell feladni ajánlott küldeményként:

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
1592 Budapest, Pf. 585.

Személyesen: http://www.foldhivatal.hu/content/view/68/105/

Az ügyfélfogadás helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Ügyfélfogadási idő: munkanapokon: 8:30-tól 12:30 között Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály

A kérelem elbírálásához a megfelelő indokláson kívül ügyvédeknek, közjegyzőknek, önálló bírósági végrehajtóknak mellékelni kell az illetékes kamara 30 napnál nem régebben kiállított igazolását arról, hogy a kérelmező kamarai tagsága fennáll, és arról, hogy az igénybejelentő közjegyzői szolgálatát/ügyvédi tevékenységét/végrehajtói tevékenységét nem szünetelteti, valamint közjegyző/ügyvéd nem áll fegyelmi eljárás hatálya alatt.

A díj mértéke 3 000 forint.

Az engedélyezési eljárásért fizetendő díjat a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 10023002-00299592-38200001 számú "BFKH Földmérési és távérzékelési feladatok ellátása " bevételek beszedése számlájára átutalással kell teljesíteni.

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., 1592 Budapest, Pf. 585.

http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/magunkrol/kapcsolat

Agrármisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11., Postai cím: 1860 Budapest 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium

A TakarNet földhivatali számítógépes rendszerhez történő csatlakozás menete a következő:
1.  Hozzáférési jogosultság (csatlakozási engedély) kérése az előírt  kérelem nyomtatvány benyújtásával és a 3000 Ft eljárási díj befizetésével
2.  Engedély birtokában Szolgáltatási szerződés kötése

http://www.foldhivatal.hu/ci/eurlap/tsziiktszsz

A kitöltött nyomtatvány lehetőség szerint PDF-ként kerüljön lementésre. A nyomtatvány a legkönnyebben a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül küldhető be a hivatalhoz.
Az e-papír felületen Kormányhivatali ügyek témacsoportot és Földhivatali ügyek ügytípust kell választani. Címzettnek Budapest Főváros Kormányhivatalát szükséges kiválasztani. A nyomtatvány az e-papír csatolmányaként megküldhető AVDH hitelesítést követően.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72-75. §-a, valamint a törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 112/A. §-a tartalmazza.

A hatósági bizonyítvány díját, illetve a soron kívüli eljárás díját az 1996. évi LXXXV. törvény 32/G. § (2) bekezdése állapítja meg.

A TakarNet szolgáltatások igénybevételének további feltételeit, valamint az adatszolgáltatás részleteit a 176/2009 (XII.28.) FVM rendelet 5-8. § határozza meg.

TakarNet szolgáltatások igénybevétele.

A hálózaton történő adatszolgáltatás igénybevételének elsődleges feltétele, hogy a csatlakozni szándékozónak rendelkeznie kell a csatlakozási engedéllyel.

Array

BFKH FTFF