Engedélyhez kötött vállalkozás bejelentése

Meghatározott tevékenységeket kizárólag engedély birtokában lehet végezni.

Kulcsszavak: cég, engedély, cégnek, bejelentés, vállalkozás, kereskedelem, kereskedelmi tevékenység, tevékenység, engedélyköteles, bejelentésköteles, szolgáltatói tevékenység, szolgáltató, kereskedő, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, vállalkozás, indítás, engedélyezési, eljárás, bejelentése, engedély, vállalkozáshoz,

Meghatározott tevékenységeket kizárólag engedély birtokában lehet végezni.

Az engedélyhez kötött tevékenységet folytatni kívánó személy

Az egyes tevékenységek folytatásához tartozó engedélyeket az tevékenységre vonatkozó jogszabály tartalmazza.

Kereskedelmi tevékenység esetén:

Engedélyköteles kereskedelmi tevékenység esetén az engedélyező hatóság az engedélye megadásával egyidejűleg értesíti a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők nyilvántartását vezető kereskedelmi hatóságot.

Szolgáltatási tevékenység:

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését.

Szolgáltatási tevékenység esetén:
Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A tevékenység megkezdése előtt szükséges az engedély beszerzése. Ezekben a hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

Jegyző

Megyei Kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján részletes tájékoztató található az engedélyköteles tevékenységekkel kapcsolatban.  

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység

kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;

szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági tevékenység, kivéve a termelő tevékenységet és a közhatalom gyakorlását,

szolgáltató:a szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás

Array

NISZ ZRT.