Panasz, közérdekű bejelentés (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) működésével kapcsolatban panasz, közérdekű bejelentés terjeszthető elő.

Kulcsszavak: panasz, közérdekű bejelentés

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) működésével kapcsolatban panasz, közérdekű bejelentés terjeszthető elő.

Panaszt, közérdekű bejelentést bárki előterjeszthet.

Az NBSZ működésével kapcsolatban tapasztalt egyéni jog- vagy érdeksérelem, illetve a közösség vagy az egész társadalom érdekében orvosolandó vagy megszüntetendő körülmény esetén panasz, illetve bejelentés terjeszthető elő.

Nincs

A bejelentés bármikor előterjeszthető, azt főszabály szerint a beérkezéstől számított 30 napon belül kell elbírálni.

Nincs megkötés.

Nincs fizetési kötelezettség.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Nincs

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Array

NBSZ