Női munkavállalók - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A Munka törvénykönyve védelemben részesíti a női munkavállalókat a munkaviszony szabályozása során (pl. várandósság, éjszakai munkavégzés, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, stb.). A női munkavállalók számára pl. a várandósság és a szoptatás alatt is biztosítani kell az alapvető munka-és foglalkoztatási feltételeket.

Kulcsszavak: női munkavállaló, várandósság, nők, munkavállalás, munka, munkavállaló, foglalkoztató, munka törvénykönyve

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A Munka törvénykönyve védelemben részesíti a női munkavállalókat a munkaviszony szabályozása során (pl. várandósság, éjszakai munkavégzés, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, stb.). A női munkavállalók számára pl. a várandósság és a szoptatás alatt is biztosítani kell az alapvető munka-és foglalkoztatási feltételeket.

Női munkavállaló és a munkáltató

Melyek azok a speciális szabályok az Mt.-ben, amelyek a női munkavállalókra vonatkoznak?

A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. A női munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig.

A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, ami a testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel hátrányos következményekkel nem jár. A női munkavállaló számára, ha a munkakörében történő foglalkoztatás feltételei nem módosíthatóak, egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig – munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján – a munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges.

A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti. A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, valamint a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt. A munkavállaló a várandósságra és a reprodukciós eljárásban részvételre akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta. A felmondás közlését követő munkavállalói tájékoztatástól számított tizenöt napon belül a munkáltató a felmondást írásban visszavonhatja.

Egyenlőtlen munkaidő beosztás, pihenőidő, rendkívüli munkaidő, készenlét, éjszakai munka speciális szabályai: a női munkavállaló esetében várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulása esetén alkalmazható, a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be, rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el, számára éjszakai munka nem rendelhető el.

Speciális szabályok a szabadságra: a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. Munkában töltött időnek minősül a szülési szabadság, a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés (pl. szoptatás), gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja.

A szoptató anya mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára. A női munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alól a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamára is.

Az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette. A szülési szabadság tartamát a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot kivéve, munkában töltött időnek kell tekinteni.

A végkielégítésre való jogosultság szempontjából figyelembe kell venni a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartamát is.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

TMCS