ELMŰ-ÉMÁSZ fizetési mód váltás villamos energia vételezéssel kapcsolatban

Ezen a felületen lehetősége van megváltoztatni számláinak jövőbeni fizetési módját.

Kulcsszavak: fizetési mód, utalás, csekk, módosítás

Ezen a felületen lehetősége van megváltoztatni számláinak jövőbeni fizetési módját.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel szerződésben álló ügyfelek.

Kérjük adja meg vevő (fizető) azonosítóját és 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját, majd a kívánt fizetési módot. Egyedi átutalás esetén kérjük, adja meg bankszámlaszámlát.

Bejelentésére a Garantált Szolgáltatások II. pontja szerint 15 napon belül választ kap.

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft  - Contact Center Osztály

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

Amennyiben számláit átutalással kívánja kiegyenlíteni, úgy azt az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. részére és bankszámlaszámára szíveskedjen átutalni, mely megtalálható az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. által kibocsátott számlákon.

A honlapon megtekintheti a villamos energia szabályozással, működésével, valamint cégcsoportunkkal kapcsolatos törvényeket és szabályozásokat.

Egyetemes szolgáltató által biztosított Garantált szolgáltatások II. pontja:

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül a kereskedői Engedélyes választ ad. Abban az esetben, ha a megkeresés a kereskedői Engedélyesnél kerül dokumentálásra, de az elosztói Engedélyes tevékenységét illeti, akkor gondoskodik arról, hogy a másik Engedélyeshez az 8 napon belül eljusson és erről a felhasználó egyidejűleg értesítést kapjon. Az illetékes Engedélyeshez átadástól számítandó a válaszadási határidő. Amennyiben az Engedélyes és az elosztói Engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek. Az egyeztetés lefolytatásától számítandó a válaszadási határidő. A benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni.

ELMŰ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT