Egyéni vállalkozó adatainak változása

Az eljárás során az egyéni vállalkozó köteles a változástól számított 15 napon belül bejelenteni – természetes személyazonosító adatain (név, születési hely és idő, anyja neve), valamint állampolgárság és lakcím adatán kívül –, a vállalkozói adataiban történt változást.

Kulcsszavak: EVNY, egyéni vállalkozás, adatváltozás, egyéni vállalkozó adatváltozás, egyéni vállalkozó adatainak változása

Az eljárás során az egyéni vállalkozó köteles a változástól számított 15 napon belül bejelenteni – természetes személyazonosító adatain (név, születési hely és idő, anyja neve), valamint állampolgárság és lakcím adatán kívül –, a vállalkozói adataiban történt változást.

Aki jelenleg már egyéni vállalkozói tevékenységet folyat.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül az veheti igénybe, aki rendelkezik

és megfelel a jogszabály meghatározott további feltételeknek.

Az egyéni vállalkozói változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárás kizárólag elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően kezdeményezhető.

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének – ha az az igazolványban szereplő adatokat érint – feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely okmányirodájánál vagy kormányablakánál személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a leadás vagy a beérkezés napján fogják érvényteleníteni, és ezt a tényt bejegyzik a nyilvántartásba.

Az elektronikus űrlap kitöltésével megtett adatváltozás-bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha a megváltozott adatok nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéd felületén elérhető, onnan letölthető.

Elektronikus ügyintézés:

A felületen lehetőség  nyílik elektronikus úton megtenni az egyéni vállalkozói adatokra vonatkozó adatváltozási bejelentését.

A kérelem sikeres kitöltést követően a felületen a bejelentő részére elérhetővé válik a nyilvántartásba bejegyzett, megváltozott adatokat tartalmazó értesítés. Továbbá a megváltozott adatokat lehetőség van ellenőrizni az egyéni vállalkozók nyilvántartásában az alábbi felületen: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

 A Webes Ügysegéd „Kérelmeim, Nyilatkozataim” menüpontja alatt a bejelentő megtekintheti benyújtott bejelentését, és amennyiben az ügy állapotánál a „lezárva” megjegyzés látható, úgy sikeresen nyújtotta be a kitöltött űrlapot.

Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről a Webes Ügysegéd felületén azonnal automatikus visszajelzést kap.

Telefonos ügyintézés:

A telefonon történő ügyintézés a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) történik. A szolgáltatásra személyes megjelenéssel lehet regisztrálni kormányablakokban.

A 1818-as hívószám tárcsázását követően 4. 3. menüponton belül, a megfelelő azonosítást követően lehetősége van telefonon keresztül az egyéni vállalkozásának adatait módosítani.

A nyilvántartást vezető szerv a megváltozott adatokat haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül nyilvántartásba veszi. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Az eljárás illetékmentes.

Belügyminisztérium

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról

66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról

Egyéni vállalkozó: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

A Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ): egy olyan szolgáltatás, amely a lehetséges elektronikus azonosítási módokat gyűjti össze egy felületen. Ennek köszönhetően lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül.

A vállalkozó székhelye a vállalkozás bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a vállalkozás levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.
Az egyéni vállalkozó székhelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

A vállalkozó telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található.

ÖVTJ kód: Az ÖVTJ (önálló vállalkozó tevékenységi jegyzéke) kód 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy az ÖVTJ-vel azonos kódszám, az utolsó 2 számjegy pedig a tevékenység ÖVTJ-n belüli sorszáma.

Array

EKTFO